DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2016.138074

ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ У КНИЗІ П. ЧУБИНСЬКОГО «МУДРІСТЬ ВІКІВ»

Валентина Гончарук

Анотація


У статті прослідковано шлях становлення П. П. Чубинського як ученого, який удосконалив справу збирання та опрацювання фольклору й етнографії на науковій основі, створив потужну базу для фольклорно-етнографічних студій багатьох наступних поколінь дослідників. Очолювана ним етнографічно-статистична експедиція 1869–1870 років була найвидатнішим явищем в історії тогочасної етнографії. Вражає кількість зафіксованих дослідником скарбів народної культури, які він умістив у сім томів (дев’ять книг) «Праць етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край» (1872–1879).

Частина матеріалів «Праць...» П. Чубинського увійшла до книги «Мудрість віків», яку було видано 1995 року. Кожен дослідник фольклорно-етнографічної спадщини українців може знайти у ній записані автором у різних регіонах України звичаї та обряди, морально-етичні традиції, уявлення і вірування, календарно-обрядовий і родинно-побутовий фольклор.

Ключові слова: фольклорно-етнографічна спадщина України; Павло Чубинський; етнографічно-статистична експедиція; книга «Мудрість віків»; звичаї та традиції; уявлення і вірування; календарна і сімейна обрядовість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Верменич, Я. Павло Чубинський – народознавець і автор слів національного гімну «Ще не вмерла Україна» / Я. Верменич // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 3. – С. 9–11.

Горленко, В. Ф. З історії українських етнографічних та російсько-українських етнографічних зв’язків / В. Ф. Горленко. – К. : Наук. думка, 1964. – 248 с.

Джус, В. Невідомий Павло Чубинський / В. Джус // Закон і бізнес. – 1999. – № 22. – C. 15.

Коляда, І. П. П. Чубинський: штрихи до історичного портрету (до 135-ї річниці заснування Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства) / І. Коляда // Історія в школі. – 2008. – № 4. – C. 12–17.

Остапенко, О. Наукова спадщина Павла Чубинського: вивчення і збереження / О. Остапенко // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 4. – С. 97–102.

«Сила чорноземна наш Чубинський…». 170 років від дня народження українського етнографа, фольклориста, поета, громадського діяча, автора слів Гімну України – [Електронний ресурс] // – Режим доступу : http://ukrfoto.net/rus/people_41.html.

Скрипник, Г. Народознавча спадщина П. Чубинського з погляду сучасної етнології / Г. Скрипник // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 2. – С. 4–23.

Чубинський, П. П. Мудрість віків: народознавство у творчій спадщині П. Чубинського. Кн. 1 / П. П. Чубинський. – К. : Мистецтво, 1995. – 222 с.

Чубинський, П. П. Мудрість віків: народознавство у творчій спадщині П. Чубинського. Кн. 2 / П. П. Чубинський. – К. : Мистецтво, 1995. – 222 с.

Чубинский, П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край / П. Чубинский. – Т. I–VІІ. – СПб, 1872–1878.