DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2019.169402

ТИПОВІ ГРАМАТИЧНІ ПОМИЛКИ В МОВЛЕННІ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Людмила Шитик

Анотація


У статті узагальнено типові граматичні помилки, які допускають претенденти на державну службу під час атестації щодо вільного володіння українською мовою. Виокремлено й описано такі різновиди: порушення норм керування, ненормативне вживання пасивних конструкцій, порушення норм уживання дієприслівників та їхніх зворотів, ненормативне використання активних дієприкметників теперішнього часу. З’ясовано, що складними випадками керування, які можуть спричинити помилки, є його нерозрізнення в українській і російській мовах, коли те саме дієслово вимагає різних відмінкових форм; здатність слів-синонімів і паронімів керувати різними відмінковими формами; неправильне використання прийменників, які можуть бути скальковані з російської мови або зайві, відсутні, контекстуально незграбні чи анормативні. Помилки в прийменниковому керуванні часто стосуються вживання прийменника по та при за російським зразком. Систематизовано найпоширеніші способи заміни активних дієприкметників теперішнього часу, акцентовано на правильному їх уживанні залежно від контексту.

Ключові слова


атестація щодо вільного володіння українською мовою; державні службовці; граматичні помилки; керування; пасивні конструкції; дієприслівники та їхні звороти; активні дієприкметники теперішнього часу

Повний текст:

PDF

Посилання


Антоненко-Давидович, Б. (1991). Як ми говоримо. Київ, 256 с.

Бабич, Н. Д. (1990). Основи культури мовлення. Львів, 232 с.

Городенська, К. Г., Кочукова, Н. І. і Куцак, Г. М. (2015). Довідник з української мови (найновіші рекомендації). Київ ; Слов’янськ, 156 с.

Караванський, С. (2001). Пошук українського слова, або боротьба за національне «я». Київ, 237 с.

Лемко, І. (2017). Цікавинки укрмови. Львів, 180 с.

Мартинова, Г. І., Шитик, Л. В., Щербина, Т. В. і Самойленко, Л. Я. (2019). Атестація державних службовців: нормативний і практичний аспекти. Черкаси, 202 с.

Пилинський, М. М. (1976). Мовна норма і стиль. Київ, 288 с.

Плотницька, І. М. (2000). Ділова українська мова у сфері державного управління. Київ, 192 с.

Плотницька, І. М. (2006). Українська мова в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект. Київ, 232 с.

Пономарів, О. Д. (1992). Стилістика сучасної української мови. Київ, 248 с.

Сербенська, О. і Білоус, М. (2003). Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник. Львів, 68 с.

Токарська, А. С. і Кочан, І. М. (2008). Українська мова фахового спрямування для юристів. Київ, 413 с.

Фаріон, І. Д. (2013). Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей). 3-тє вид. Івано-Франківськ, 332 с.

Харченко, С. (2017). Синтаксичні норми української літературної мови ХХ – початку ХХІ ст. Київ, 417 с.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)