Філологічний часопис: Анонси http://fch.udpu.edu.ua/ <p>«Філологічний часопис» - це періодичне друковане видання, присвячене актуальним проблемам лінгвістики і літературознавства.</p> <p>Журнал «Філологічний часопис» внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора наук (наказ № 1471 Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 р.).</p> <p><a href="https://ouci.dntb.gov.ua/?journal=2415-8828">Open Ukrainian Citation Index</a></p> <p><a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47274">Index Copernicus</a> ICV 2021: 98.85</p> <p> </p> uk-UA