Інформація про автора

Осташ, Роман, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Україна

  • № 2 (2018) - МОВОЗНАВСТВО
    ЛЕКСИКА СЕЛА СТРИГАНЦІ ЯК ОБ’ЄКТ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ. З. 5 (ЗАМАГÁТИ – ЗАПАМНІТÁТИ)
    Анотація  PDF