Про журнал

Галузь та проблематика

У полі зору дослідників – актуальні проблеми фонетики, лексикології, лексикографії, морфеміки, словотвору, граматики, історії мови, діалектології, ономастики, лінгвістики тексту, теорії мови, теорії літератури, історії української та світової літератури.

Процес рецензування

Усі статті, що надійшли в редакцію «Філологічного часопису», проходять обов’язкове рецензування. Рецензенти – фахівці, які мають найближчу до теми статті наукову спеціалізацію.

Науковий журнал здійснює подвійне сліпе рецензування (double blind peer review), що найбільше відповідає стандартам етики публікування.

Термін рецензування – до чотирьох тижнів.

Рукопис може бути відхилений на етапі, що передує рецензуванню. Підставами відхилення статті можуть слугувати: невідповідність тематики статті спеціалізації журналу, наявність академічної недоброчесності, очевидна низька наукова якість статті, публікація статті (або її фрагментів) в іншому виданні та ін.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Науковий журнал «Філологічний часопис» було засновано 2011 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. До 2015 року він мав назву "Філологічний вісник".