Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або PDF.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

 Редакція наукового журналу «Філологічний часопис» друкує оригінальні статті, раніше не опубліковані й не надіслані в редакції інших журналів, зокрема наукові статті й повідомлення, словникові матеріали (наприклад, з діалектології, ономастики та ін.), рецензії на монографії, збірники статей і матеріалів конференцій, журнали, словники. Мова статті – усі слов’янські, англійська, німецька, угорська, румунська.

 Загальні вимоги до авторського оригіналу статті

Редакція наукового журналу просить авторів дотримуватися таких основних правил оформлення статті:

1. Авторський оригінал подавати в електронній версії з роздруківкою тексту. Параметри: Word 6.0 і вище (формат doc або rtf), шрифт Times New Roman, кегль основного тексту 14-й, приміток – 12-й, інтервал – 1,5, абзац – 1 см. Усі береги – 2 см. Якщо у статті використано інший шрифт, автор має надіслати його окремим файлом, а також додати копію статті у форматі PDF.

2. Обсяг статей не має перевищувати 1 авт. арк. (40 000 знаків). Обсяг статті може бути збільшений за погодженням із редакцією.

3. Основний текст статті має бути добре структурованим і, якщо необхідно, розбитим на параграфи / підпункти. Автори мають дати короткий огляд попередніх публікацій з теми статті (1,5–2 стор.) і коректно сформулювати використовувані ними методи.

4. Примітки (якщо необхідно) подавати внизу сторінки, нумерація наскрізна.

5. Бібліографічні покликання – позатекстові (алфавітний список). Форма зв’язку покликання з основним текстом – за допомогою прізвища автора / першого слова книги і року видання (тому, сторінки, якщо це необхідно) у квадратних дужках.

6. References оформляється згідно з  міжнародним стилем АРА  (https://drive.google.com/file/d/1OyibVAk06HLcA45RhzU3NaK520dVLOus/view). Для транслітерації україномовних джерел пропонуємо скористатися сайтом https://slovnyk.ua/translit.php

7. За наявності у статті авторських скорочень після списку літератури подати їх перелік. Форма зв’язку покликання з основним текстом – за допомогою прізвища автора / першого слова книги / умовного скорочення і року видання (тому, сторінки, якщо це необхідно) у круглих дужках.

8. Мовний ілюстративний матеріал у тексті роботи подавати курсивом. Для виокремлення лексичного значення використовувати лапки ʻ’, при цитуванні – кутові лапки («»), при цитуванні всередині цитати – подвійні лапки (“”), смислові виокремлення можна подавати розрядкою із зазначенням у круглих дужках (розрядка наша. – В. В.).

9. У тексті слід розрізняти дефіс (-) і тире (–), використовувати апостроф (’).

10. Ілюстрації (карти, зображення, фотографії) мають бути відмінної / хорошої якості. Їх слід додати окремими файлами (формат JPEG, розподільна здатність – не менше 300 dpi, ширина зображення – не менше 15 см).

 

Метадані

Метадані статті мають містити ім’я автора, назву, резюме і ключові слова.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.

Відомості про авторів указують посередині аркуша. Там, де ім’я може бути прочитано неоднозначно (наприклад, подвійне ім’я та прізвище), автору необхідно чітко вказати правильний варіант прочитання. Для кожного учасника необхідно вказати посаду й організацію, в якій він працює, місто, країну, електронну адресу та номер ORCID (зареєструватися автори можуть самостійно на сайті http://orcid.org). Відомості подавати мовою статті й англійською мовою. 

Назва має бути короткою, достатньо інформативною, максимально зрозумілою навіть неспеціалісту. У назві статті не рекомендуємо використовувати спеціальні символи або скорочення.

Резюме мовою статті – обсяг 300–500 знаків, не має містити скорочень, виносок і неповних покликань. Резюме статті англійською мовою – обсяг 2000 і більше знаків, має бути зрозумілим без основного тексту, інформативним і добре структурованим. Воно містить переклад імені та прізвища автора, назви статті, основну мету, джерельну базу, методи дослідження, основні результати і висновки. Автор має забезпечити належний рівень перекладу резюме.

Завершує кожне резюме 5–10 ключових слів відповідною мовою. Рекомендуємо не подавати у ключових словах рідкісні індивідуальні назви, етимони, афікси та ін. Список ключових слів має повною мірою відображати зміст статті.

 

Правила оформлення бібліографічних покликань і списку літератури

Форми зв’язку покликань з основним текстом за допомогою прізвища автора та року видання можуть відрізнятися при використанні різних видів цитованих видань.

Книга чи стаття одного автора:

[Торчинський 2008, с. 28] – у списку літератури: Торчинський, М. М. (2008). Структура онімного простору української мови. Хмельницький, 548 с.;

[Sobol 2007, с. 150] – у списку літератури: Sobol, V. (2007). Zapomniane polskojęzyczne prace Iwana Franki o literaturze starożytnej. [W:] Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, t. 23–24, s. 149–157.

Книга чи стаття двох авторів:

[Вакарюк, Панцьо 2007, с. 22] – у списку літератури: Вакарюк, Л. О. і Панцьо, С. Є. Український словотвір у термінах. Словник-довідник. Тернопіль, 260 с.;

[Дуденко, Комарова 2016, с. 40] – у списку літератури: Дуденко, О. і Комарова, З. (2016). Особливості порівнянь у прозі Марини Павленко. [У:] Філологічний часопис. Зелінська О. Ю. (гол. ред.). Умань, вип. 2 (8), с. 37–48.

[Pison, D’Addato 2006, р. 251] – у списку літератури: Pison, G. and D’Addato, A. V. (2006). Frequency of twin births in developed countries. [In:] Twin Research and Human Genetics, vol. 9 (2), pр. 250–259.

Книга чи стаття трьох і більше авторів:

[Sheverun, Leitsius & Mozhova 2021, с. 165] – у списку літератури: Sheverun, N., Leitsius, H. & Mozhova, Ya. Germanisms and their adaptation in English (based on materials of socio-political sphere and sphere of economy). [In:] Філологічний часопис. С.Шуляк (гол. ред.). Умань, вип. 1 (17), с. 163–168.

Для багатотомних видань і видань з декількох випусків необхідно вказати номер тому або випуску:

(СУМ ХІ, с. 270) – у списку скорочень: СУМ – Словник української мови. В 11 тт. Київ, 1970–1980.

СУМ-20 – у списку скорочень: Словник української мови. У 20 тт. URL: http://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0 (дата запиту: 19.03.2018).

Кілька робіт одного автора, опубліковані в одному й тому ж році, оформляти додаванням буквеної абревіатури до року: [Ямчук 2016а, с. 151], наприклад:

Ямчук, П. (2016а). Феномен Григорія Косинки в історико-літературному контексті кінця 1920 – поч. 1930-х років. [У:] Філологічний часопис. Зелінська О. Ю. (гол. ред.). Умань, вип. 1 (7), с. 150–163.

Ямчук, П. (2016б). Філософія християнського консерватизму і концептуальні візії європейських мислителів ХІХ–ХХІ ст. в контексті формування сучасної христоцентричної особистості і суспільства (про деякі актуальні для українського сьогодення ідеї Івана Павла ІІ, У. Черчілля, М. Тетчер). [У:] Релігійна свобода на перехресті епох, країн і культур. Науковий щорічник, № 19, с. 117–123.

 

Оплата

Публікація безкоштовна.

 

Матеріали подавати впродовж року через платформу "Наукова періодика України" (http://fch.udpu.edu.ua) та на електронну адресу: irynakhlystun@meta.ua 

 

Розсилка журналу – за рахунок коштів автора (авторів) через «Нову пошту».

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами сайту цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; їх не буде поширено та передано стороннім особам.