Анонси

Редакція наукового журналу «Філологічний часопис» (категорія Б) запрошує Вас надрукувати оригінальні статті з мовознавства та літературознавства, раніше не опубліковані й не надіслані в редакції інших журналів, зокрема наукові статті й повідомлення, словникові матеріали (наприклад, з діалектології, ономастики та ін.), рецензії на монографії, збірники статей і матеріалів конференцій, журнали, словники та ін. Мова статті – усі слов’янські, англійська, німецька, угорська, румунська. Рецензування – подвійне «сліпе». 

Журнал виходить двічі на рік – у травні та листопаді. Статті надсилайте впродовж року на адресу irynakhlystun@meta.ua або через сайт журналу (http://fch.udpu.edu.ua/). Черговий випуск формуємо зі статей, що отримали дві позитивні рецензії.

Запрошуємо всіх до співпраці.