Редакційний штат

Головний редактор журналу

Світлана Андріївна Шуляк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

Заступник головного редактора журналу

Наталя Василівна Гут, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

Відповідальний секретар

Василь Вікторович Денисюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

Редакційна колегія

Перла Барталашова, Університет Я. А. Коменського у Братиславі, Slovakia

Юрай Гладкий, Трнавський університет, Slovakia

Володимир Іванович Коваль, Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Belarus

Аґнєшка Корнєєнко, Ягеллонський університет, Poland

Роберт Лапко, Інститут славістики ім. Яна Станіслава Словацької академії наук, Slovakia

Тетяна Володимирівна Лопушан, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

Єла Маресич, Інститут лінгвістичних досліджень Хорватської академії наук і мистецтв, Croatia

Ніколіна Мілетич, Задарський університет, Croatia

Валерій Михайлович Мокієнко, Санкт-Петербурзький державний університет, Russian Federation

Адам Реґєвич, Гуманістично-природничий університет імені Яна Длугоша, Poland

Дорота Кристина Рембішевська, Інститут славістики Польської академії наук, Poland

Оксана Тимко-Дітко, Загребський університет, Croatia

Тетяна Миколаївна Тищенко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

Інна Богданівна Царалунга, Хмельницький національний університет, Ukraine

Наталія Андріївна Цимбал, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

Людмила Володимирівна Шитик, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine

Крешімір Шіміч, Університет імені Йосипа Юрая Штросмаєра, Croatia