DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2018.151962

ПРИСЛІВНИКОВА СИСТЕМА КРЕМЕНЕЦЬКОЇ АКТОВОЇ КНИГИ ЗЕМСЬКОГО УРЯДУ 1578

Галина Гримашевич

Анотація


У статті проаналізовано систему прислівника пам’ятки офіційно-ділового стилю ХVІ ст. «Кременецька актова книга земського уряду 1578 року». Реєстр адвербіальних лексем – 150 різних за походженням прислівників (відприкметникових, відіменникових, відзайменникових, відчислівникових) із незначною кількістю фонетико-орфографічних варіантів, які мають різну частоту вживання та відзначаються особливостями свого функціонування.

Ключові слова


Кременецька актова книга земського уряду 1578 року; прислівники; адвербіативи; відприкметникові прислівники; відіменникові прислівники; відзайменникові прислівники; відчислівникові прислівники

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерш, Й. Ф. (1999). Особливості адвербіалізації іменників. [У:] Мовознавство. № 1. С. 3–6.

Вихованець, І. Р. (1988). Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ, 256 с.

Гримашевич, Г. І. (2013). Відприкметникові прислівники в українських діалектах. [У:] Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 31. Кам’янець-Подільський, с. 39–42

Гринчишин, Д. Г. (2003). Ступенювання прислівників в українських пам’ятках ХVІ – першої половини ХVІІ ст. [У:] Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Вип. 10. Житомир, с. 33–46.

Мукан, Г. М. (1986). Морфологічна будова і способи творення прислівників. [В:] Українська мова і література в школі, № 10, с. 33–37.

Назарова, Т. В. (1978). Про особливості творення прислівників місця і часу в українській мові. [В:] Українська мова і література в школі, № 5, с. 11–12.

Німчук, В. В. (1978). Прислівник. [В:] Історія української мови. Морфологія. В. В. Німчук, А. П. Грищенко та ін. (ред. кол.). Київ, с. 342–412.