DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2018.151970

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ПАРЕМІЙНОГО ФОНДУ БІЛОРУСЬКОЇ МОВИ

Юлія Петрушевська

Анотація


У статті визначено та обґрунтовано актуальність, основні завдання, принципи і методи визначення національного компонента в паремійному фонді білоруської мови на підставі опозиції специфічне (національне) : запозичене або спільне з іншими мовами (інонаціональним) на матеріалі об’єктивних множин прислів’їв (паремійного мінімуму, основного паремійного фонду і паремійного ресурсу літературної мови).

Ключові слова


білоруська мова; національний компонент; прислів’я; паремійний фонд

Повний текст:

PDF (Беларуская)

Посилання


Иванов, Е. Е. (2013). Белорусская паремиология и афористика в общеевропейском контексте (актуальные проблемы изучения). [У:] XV Міжнародны з’езд славістаў = XV Международный съезд славистов = XV International Congress of Slavists, г. Мінск, Беларусь, 20–27 жніўня 2013 г. Тэзісы дакладаў. Т. 1. А. А. Лукашанец (рэд.). Мінск, с. 322–323.

Иванов, Е. Е. (2018). Проблема объема и дифференциации класса высших (афористических) единиц языка (на материале русского и белорусского языков). [В:] Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – V. Сб. науч. ст. Иванов Е. Е. (гл. ред.). Могилев, с. 28–32.

Іваноў, Я. Я. (2017). Афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове. Магілёў, 208 с.

Лепешаў, І. Я. (2014). Этымалагічны слоўнік прыказак. Мінск, 139 с.

Петрушэўская, Ю. А. (2015). Пра сферу ўжывання і паходжанне прыказкі «Адна галава добра, а дзве лепш». [В:] Вестник Минского государственного лингвистического университета. Серия 1, Филология, № 6, с. 105–113.

Петрушэўская, Ю. А. (2016а). Пра сферу ўжывання і паходжанне прыказкі «З вялікага грому малы дождж». [У:] Роднае слова, № 1, с. 44–47.

Петрушэўская, Ю. А. (2016б). Пра сферу ўжывання і паходжанне прыказкі «Хто мажа, той і едзе». [В:] Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитар. науки, № 2, с. 138–144.

Петрушэўская, Ю. А. (2018). Інтэрнацыянальны характар прыказкі «У добры час сказаць, а ў ліхі памаўчаць». [В:] Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – V. Сб. науч. ст. Иванов Е. Е. (ред.). Могилев, с. 123–128.

Nationales und Internationales in der slawischen Praseologie (2013). H. Walter, V M. Mokienko (Hrsg.). Greifswald, 276 S.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)