DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2018.152028

ОНОВЛЕННЯ ЖАНРУ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ «ЗАЛИШЕНЕЦЬ. ЧОРНИЙ ВОРОН» ВАСИЛЯ ШКЛЯРА

Віталій Пономаренко

Анотація


У статті проаналізовано характерні риси стилю В. Шкляра – автора історичного роману «Чорний Ворон». Окреслено особливості жанру історичного роману, способи оновлення відтворення історичних подій у творі, риси художнього історизму автора, проаналізовано композиційну структуру роману. Особливості жанру сучасного українського історичного роману визначено крізь призму поетикальної структури в сукупності зі світоглядною позицією автора та пропагованими ним національними міфологемами.

Ключові слова


інтертекстуальність; історичний роман; історичні події; композиція; новаторство; сюжет; традиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусів, С. (1987). Мости між часами: Про типологію історичної прози. [У:] Українська мова і література в школі, № 8, с. 14–20.

Бернадська, Н. І. (2005). Теорія роману як жанру в українському літературознавстві. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук. 10.01.06 «Теорія літератури». Київ, 36 с.

Горліс-Горський, Ю. (1992). Холодний Яр. Львів, 284 с.

Гуляк, А. Б. (1997). Становлення українського історичного роману. Київ, 293 с.

Ільницький, М. М. (2008). Історія мисляча. [У:] На перехрестях віку. Кн. 1. Київ, с. 170–184.

Коваль, Р. (2013). Чорний ворон: п’ять біографій. Київ, 96 с.

Літературознавчий словник-довідник (1997). Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко (ред.). Київ, 752 с.

Малкина, В. Я. (2002). Поэтика исторического романа: Проблема инварианта и типология жанра. Тверь, 140 с.

Потапенко, Я. (2014). Посттоталітарний і постколоніальний характер сучасної України: чи відбулися зміни після Євромайдану? [У:] Наукові записки з української історії. Зб. наукових статей, вип. 34, с. 106–111.

Разживін, В. (2017). Чи потрібна історична правда читачеві сучасної прози? [Електронний ресурс]. URL: http://litakcent.com/2017/11/14/chi-potribna-istorichna-pravda-chitachevi-suchasnoyi-prozi/ (дата звернення: 10.06.2018).

Томашевский, Б. В. (1999). Теория литературы. Поэтика. Москва, 334 с.

Томіленко, Л. (2013). Експресивна лексика на позначення назв осіб у романі Василя Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон». [К:] Культура слова, № 78, с. 77–81.

Філоненко, С. (2017). Історія в тренді: автор і читач іще зустрінуться [Електронний ресурс]. URL: http://litakcent.com/2017/12/03/istoriya-v-trendi-avtor-i-chitach-ishhe-zustrinutsya/ (дата звернення: 10.06.2018).

Франко, І. Я. (1978). Зібрання творів. У 50-ти томах. Т. 16. Київ, 512 с.

Шкляр, В. М. (2010). Залишенець. Чорний Ворон. Харків, 384 с.