DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2018.152040

ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ТВОРІВ БОГДАНА ЛЕПКОГО

Галина Гримашевич

Анотація


Прорецензовано словник «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого» (С. Є. Панцьо (ред.)), що є вагомим здобутком у царині української лексикографії та фразеографії.

Ключові слова


фразеологізм; реєстрове слово; словникова стаття; значення; варіант

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоноженко, В. М. і Гнатюк, І. С. (1989). Формування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. Київ, 1989. 154 с.

Демська-Кульчицька, О. М. (2008). Фразеологія. Київ, 74 с.

Колоїз, Ж. В. і Березовська-Савчук, Н. А. (2015). Паремійний корпус Михайла Стельмаха. Словник-довідник. Кривий Ріг, 326 с.

Словник фразеологізмів та паремій Чернівеччини (2017). Матеріали до словника фразеологізмів та паремій Чернівеччини. Г. Кузь, Н. Руснак, М. Скаб, Л. Томусяк (уклад.). Чернівці, 352 с.

Фразеологізми у творах Богдана Лепкого. Словник. Панцьо С. Є. (гол. ред.). 2-ге вид., переробл. і допов. Тернопіль, 2018. 432 с.