Вербалізація концепту ʽзовнішність людиниʼ в сучасному художньому дискурсі (на матеріалі роману «Танґо смерті» Ю. Винничука)

Автор(и)

  • Олена Дуденко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0002-9168-6321

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220591

Ключові слова:

концепт ʽзовнішність людиниʼ, ідіостиль Ю. Винничука, засоби вербальної репрезентації концепту

Анотація

У пропонованій розвідці зʼясовано стан дослідження елементів людської зовнішності в українському мовознавстві; визначено зміст і структуру концепту ʽзовнішність людиниʼ; проаналізовано комплекс засобів вербальної репрезентації досліджуваного концепту при розкритті образів персонажів в романі Ю. Винничука «Танґо смерті»; визначено специфічне в процесі змалювання людської зовнішності, що характеризує ідіостиль письменника.

Зазначено, що в Ю. Винничука портрет – це не просто малюнок, а один із провідних засобів характеротворення, розкриття соціального статусу героїв. Автор використовує розлогі описи, причому це не залежить від того, кого описує: чи головного героя, чи випадкового перехожого. В арсеналі засобів митця – епітети, метафори, порівняння, синонімічні ряди, демінутивні суфікси і мейоративно чи пейоративно конотовані лексеми.

За специфікою зображення елементів портрета чи одягу впізнається і ставлення автора до зображуваного, тобто яскраво виражена прагматика тексту. У цілому автора роману можна назвати майстром опису зовнішності. 

Біографія автора

Олена Дуденко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посилання

Біленчук, П. Д., Гель, А. П., Салтевський, М. В. і Семаков, Г. С. (2001). Криміналістика (криміналістична техніка). Київ, 216 с.

Валюкевич, Т. В. (2015). Концепт ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ в англійській мовній картині світу. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.04 «Германські мови». Харків, 20 с.

Гамалей, Т. В. (1989). Система лексико-синтаксических средств описания внешности человека в современном русском языке. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Спец. 10.02.01 «Русский язык». Ленинград, 21 с.

Левіщенко, М. С. (2011). Лінгвокультурні особливості пізнього вікторіанського дискурсу (на матеріалі англомовної художньої прози кінця ХІХ ст.). Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.04 «Германські мови». Херсон, 22 с

Ліщук, Т. Д. (2018). Вербалізація концепту «зовнішність людини» в художньому мовленні ХХ – початку ХХІ ст. Дис. … канд. філол. наук. 10.02.01. Хмельницький, 230 с.

Маслова, В. А. (2001). Лингвокультурология. Москва, 208 с.

Москаленко, В. В. (2008). Соціальна психологія. Вид. 2-ге, випр. та доп. Київ, 688 с.

Снетков, В. А. (1979). Габитоскопия. Волгоград, 216 с

Старикова, Г. В. (1985). Лексика портретных описаний. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Спец. 10.02.01 «Русcкий язык». Ленинград, 16 с.

Фещенко, Ю. І. (2007). Ідіоматичний простір «HOMO SOCIALIS» у сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та комунікативно-функціональний аспект. Дис. … канд. філол. наук. 10.02.04. Київ, 223 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Дуденко, О. (2020). Вербалізація концепту ʽзовнішність людиниʼ в сучасному художньому дискурсі (на матеріалі роману «Танґо смерті» Ю. Винничука). Філологічний часопис, (2). https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220591

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО