Особливості перекладу фразеологізмів з білоруської мови на російську у творах Я. Бриля

Автор(и)

  • Людмила Прохоренко Мозирський державний педагогічний університет ім. І. П. Шамякіна http://orcid.org/0000-0002-5828-6289

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220608

Ключові слова:

переклад, оригінальний текст, адекватність, стиль, білінгвізм, художній переклад, еквівалентність, фразеологізм

Анотація

Стаття присвячена одній з важливих проблем у філології – особливостям перекладу фразеологізмів з білоруської на російську мову. Проаналізовано основні аспекти перекладу: адекватність, загальні вимоги до художнього перекладу; питання, що стосуються особливостей професійного перекладу. Аналіз перекладів творів Я. Бриля засвідчує багатство лексико-фразеологічних засобів рідної мови, красу її звучання, а також переконує в тому, що білоруський оригінал – це високоякісний твір, що складно передати іншою мовою. Указано, що варіанти перекладу фразеологізмів на російську мову вирізняються великою різноманітністю, що обумовлено різними причинами: наявністю лакун мовного і немовного характеру, особливостями індивідуального стилю перекладача. Виявлені лексичні невідповідності дещо знижують естетичний вплив твору на читача, не дозволяють йому по-справжньому відчути ліризм, проникливість і щирість манери автора. Трансформація авторського тексту на лексичному рівні іноді призводить до неадекватної передачі оригіналу. Російський текст можна вважати повною мірою адекватним оригіналу, оскільки виявлені розбіжності (в лексичному, стилістичному і синтаксичному планах) призводять до певних змін у загальній структурі тексту, його смисловій насиченості, емоційному забарвленню. У статті звернено увагу на те, що лексику, наповнену фразеологізмами, Я. Бриль використовує у звичайній розмові, вводить в авторську мову і мову персонажів, створює художні образи, виразні мовні характеристики та ін. Частковий лінгвістичний аналіз творів засвідчив яскраві приклади використання лексичних ресурсів рідної мови. Письменник глибоко відчуває мову людей, її багатство, точність кожної лексеми і намагається правильно вжити те чи те слово або фразеологізм. Зміст проаналізованих творів Я. Бриля, характер їх лінгвістичної інтерпретації мають важливе значення для виховання у студентів (учнів) почуття патріотизму, моральних цінностей та інших позитивних якостей особистості.

Біографія автора

Людмила Прохоренко, Мозирський державний педагогічний університет ім. І. П. Шамякіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри білоруської і російської філології Мозирського державного педагогічного університету ім. І. П. Шамякіна

Посилання

Астапчук, А. М. (2001). Лексічная адэкватнасць арыгіналу рускіх перакладаў мініяцюр Я. Брыля. [In:] Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. нав., № 2, с. 131–135.

Брыль, Я. (1977). Ещё раз первый снег. Избранные рассказы. Москва, 381 с.

Брыль, Я. (1987). Ад сяўбы да жніва: Апавяданні. Мінск, 599 с.

Лепешаў, I. Я. (1981). Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў. Мінск, 160 с.

Трыпуціна, Т. (1998). Слова ў арыгінале і перакладзе: назіранні над перакладамі твораў Я. Брыля на рускую мову. [In:] Роднае слова, № 1, с. 56–64.

Фразеологический словарь русского языка (1968). А. И. Молотков (ред.). Москва.

Янкоўскі, Ф. М. (1968). Беларуская фразеалогія (фразеалагізмы, іх значэнне, ужыванне). Мінск, 451 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Прохоренко, Л. (2020). Особливості перекладу фразеологізмів з білоруської мови на російську у творах Я. Бриля. Філологічний часопис, (2). https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220608

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО