Алтеца, соркожі і деякі інші східнороманські запозичення в говорі булаєштських українців: вид на тлі надпрутсько-буковинського і гуцульського контексту

Автор(и)

  • Олексій Романчук Центр етнології Інституту культурної спадщини http://orcid.org/0000-0002-2021-7958

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220612

Ключові слова:

українці Молдови, східнороманський вплив, лексика, надпрутсько-буковинські говірки

Анотація

У статті проаналізовано деякі східнороманські лексичні запозичення в говірці українців села Булаєшти / Булеєшт (Орхейський р-н, Республіка Молдова). У зв’язку з булаєштським алтéца звернено увагу, що не тільки в цьому випадку, але і взагалі у східнороманських лексемах з м’якими /т’/, /д’/ при їх запозиченні не відбулося дуже характерного для булаєштської говірки переходу в /k’/, /g’/. Для булаєштського сóркуж’i запропоновано нові аргументи на користь його походження з румунського sórcovă.

Біографія автора

Олексій Романчук, Центр етнології Інституту культурної спадщини

науковий співробітник Центру етнології Інституту культурної спадщини

Посилання

Донцу, Н. Ф. (2011). Славянизмы в словаре «Скурт дикционар етимоложик ал лимбий молдовенешть» (под ред. Н. Раевского, М. Габинского, Кишинэу, 1978). [In:] Славянские чтения, 6, с. 23–25. URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/6.2011.pdf (дата посещения: 06.11.2020).

Дубасова, А. В. (2008). О смешении нёбнопалатальных и дентальных в балтийских и славянских языках. [In:] Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Аспирантские тетради, № 30 (67), с. 90–94.

Зеленчук, В. С. (1959). Очерки молдавской народной обрядности (XIX, начала XX века). Кишинев, 97 с.

Кожухар, К. С. (2014). Назви їжі і харчування в говірці села Булаєшти Оргеївського району Республіки Молдова. [In:] Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості. Одеські етнографічні читання. Одеса, с. 193–210.

Кожухар, К. С. (2014а). Локальные особенности названий пищи и питания в украинском говоре села Булаешты Оргеевского района Республики Молдова. [In:] Revista de etnologie si culturologie, вып. XVI, с. 50–59.

Кожухар, К. С. (2015). Українсько-молдовські інтерференції в назвах страв з пшеничного борошна в українських говірках Республіки Молдова. [In:] Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки. Міжнародні наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича. Кожухар В. Г., Кожухар К. С. (ред.). Кишинів, т. 1, с. 243–248.

Романчук, А. А. (2014). Булаештский говор и рефлексы праславянских сочетаний *tj и *dj. [In:] Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Збірник наукових праць. Мартинова Г. І. (ред.). Умань, вип. 5, с. 47–54.

Романчук, А. А. (2017). Ойконим Мэрзаке/Мырзачь и славяно-восточноромано-«пост-золотоордынские» этноязыковые взаимодействия в микрозоне Булэешть – Мырзачь – Суслень (Орхейский р-н, Республика Молдова) в раннемолдавский период (XIV – начало XVI вв.). [In:] Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки. Мiжнароднi наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича. Кожухар В. Г., Кожухар К. С. (ред). Chişinău, vol. ІIІ, рр. 333–352.

Романчук, А. А. и Тащи, И. Н. (2010). Ранняя история украинского села Булаешты в контексте истории Молдовы (XIV – начало XVII вв. от Р. Х.). Кишинев, 144 с.

Marianu, S. Fl. (1982). Înmormintarea la români. Studio etnografico. Bucuresci. 593 p.

Romanchuk, A. (2019). Romanian lexical borrowings in the Ukrainian dialect of Bulaesti village: a general review. [In:] Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Programul şi rezumatele comunicărilor conferinţei ştiinţifice internaţionale. Ediţia a XI-a. Chişinău, 29–31 octombrie 2019. Chişinău, рр. 104–105.

Romanchuk, A. (2020). Once again about the names of Bulaesti and Woloka: some refinements to the issue of origin of Bulaestian Ukrainians. [In:] Revista de Etnologie şi Culturologie, vol. XXVII, рр. 107–111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Романчук, О. (2020). Алтеца, соркожі і деякі інші східнороманські запозичення в говорі булаєштських українців: вид на тлі надпрутсько-буковинського і гуцульського контексту. Філологічний часопис, (2). https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220612

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО