Новітній погляд на поняття «термін» у лінгвістиці

Автор(и)

  • Оксана Чайка Національний університет біоресурсів і природокористування України http://orcid.org/0000-0002-4317-9456
  • Яна Остапенко Національний університет біоресурсів і природокористування http://orcid.org/0000-0001-5842-025X

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220618

Ключові слова:

термін, термінологія, терміносполука, однокомпонентний / полікомпонентний термін, мономіал, поліміал

Анотація

Статтю присвячено короткому аналізу поняття «термін» у слов’янських і германських мовах, зокрема в українській і англійській, з особливим фокусом на юридичну термінологію. Договірне право, міжнародні договори в публічному праві перебувають під пильним аналізом багатьох вітчизняних і світових науковців. Проте поняття «термін», його дефініція в лінгвістиці так і не набули одностайності з‑поміж представників академічної спільноти. З кожним науковим підходом, з кожною новою розвідкою спостерігаємо поширення усталених підходів, методів і прийомів роботи з терміном, які загалом можуть бути доповнені окремими особливими рисами, що уможливлюють ствердження щодо привнесення певної наукової новизни в авторстві дослідника. Стаття має на меті запропонувати новітній підхід до визначення поняття «термін» у лінгвістиці на прикладі класифікації відповідно до структури терміна, запропонованої О. Чайкою. Новітність такого підходу полягає в баченні синхронізації наукових інструментаріїв лінгвістів, експертів у комп’ютерній науці та інженерів-розробників програмного забезпечення у сферах мовних систем і мовленнєвої комунікації.

Біографії авторів

Оксана Чайка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германських мов та перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України

Яна Остапенко, Національний університет біоресурсів і природокористування

здобувачка освітнього ступеня «магістр» Національного університету біоресурсів і природокористування 

Посилання

Дмитрасевич, Р. (2016). До питання про класифікацію англомовних термінів юридичної психології. [In:] Актуальні питання іноземної філології. Науковий журнал, № 4, с. 51–56. URL: https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/akpif_2016_4_11.pdf

Д’яков, А. С., Кияк, Т. Р. і Куделько, З. Б. (2000). Основи термінотворення: семантичний та соціолінгвістичний аспект. Київ, 217 с.

Іващенко, В. (2018). Сучасне українське теоретичне термінознавство: віхи становлення. [In:] Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть. Київ, с. 31–74.

Катиш, Т. В. (2012). Структурні особливості термінів-словосполучень англійської автомобільної термінології та основні способи їх перекладу українською мовою. [In:] Філологічні науки. Вісник Запорізького національного університету, № 1, с. 230–234.

Кочан, І. М. (2004). Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові. Львів, 520 с.

Пономарів, О. Д. Окремі випадки порушення норм української літературної мови. URL: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine1-13.pdf.

Чайка, О. і Бамбура, А. (2019). Структура бізнес-мономіалів в англійському термінологічному корпусі мови. [In:] Мовознавчий вісник. Зб. наук. пр. Черкаси, вип. 27, с. 69–77. URL: http://ling-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3667.

Chaika, O. & Zakatei, Yu. (2019). Monomials in English for Law. [In:] Філологічний часопис. О. Зелінська (ред.). Умань, вип. 2 (14), с. 114–121.

Chaika, O. (2014). Anglijskije i portugalskije «Siamese Twins» / «gémeos siameses» (v juridiceskih dokumentah pri perevode [English and Portuguese «Siamese Twins» / «gémeos siameses» in legal documents translated]. [In:] Aktualnye problem prepodavaniya inostrannyh yazykov v vysshej shkole Respubliki Belarus [Topical problems of teaching foreign languages in higher school in the Republic of Belarus]. Mogilev, pp. 157–160. URL: https://library.msu.by/resursy/izdaniya-na-elektronnykh-nositelyakh/item/aktualnye-problemy-prepodavaniya-inostrannyh-yazykov-v-vysshej-shkole-respubliki-belarus-2014-sb-nauch-statej-2.

Chaika, O. (2018). Ukrainian for Law and Portuguese for Law as ‘Understudied’ Languages for Specific Purposes. [In:] Філологічний часопис. О. Зелінська (ред.). Умань, вип. 1 (11), с. 118–127.

Chaika, O. (2019a). Audit Monomials and Polynomials in Media. [In:] Діалог: Медіастудії, № 25, с. 191–202.

Chaika, O. (2019b). Binomials in English Audit Terminology. [In:] Міжнародний філологічний часопис, вип. 10, № 3, с. 68–73.

Chaika, O. (2019c). Monomial Variables in English Audit Terminology. [In:] Міжнародний філологічний часопис, вип. 10, № 1, с. 100–108.

Secrecy and information. The need to find the right balance. URL: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/casaca_en.pdf.

Valeontis, K. & Mantzari, E. (2006). The Linguistic Dimension of Terminology: Principles and Methods of Term Formation. [In:] 1st Athens International Conference on Translation and Interpretation Translation: Between Art and Social Science. URL: http://www.eleto.gr/download/BooksAndArticles/HAU-Conference2006-ValeontisMantzari_EN.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Чайка, О., & Остапенко, Я. (2020). Новітній погляд на поняття «термін» у лінгвістиці. Філологічний часопис, (2). https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220618

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО