ЗАКОНОМІРНОСТІ НОМІНАЦІЇ СУБСТАНТИВНИХ НАЙМЕНУВАНЬ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНІЙ БІЛОРУСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • Тетяна Бобрович Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка http://orcid.org/0000-0002-7743-2384

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232601

Ключові слова:

лексика будівельної сфери, ономасіологія, номінація, способи номінації, тип номінації, похідна морфема, семантична деривація, синтаксична деривація

Анотація

У статті проаналізовано похідні найменування будівельної сфери в аспекті ономасіології. На основі зібраного мовного матеріалу було виокремлено кілька типів мовних одиниць: акціональний, об’єктний, локативний, кваліфікаційний. Зроблено висновок, що для кожного типу номінації характерні власні словотвірні моделі та дериваційні засоби. Аналіз засвідчив, що в будівельній сфері найбільш численним є акціональний тип найменувань, у якому представлено всі способи номінації.

Біографія автора

Тетяна Бобрович, Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка

Старший викладач кафедри білоруського і російського мовознавства.

Посилання

Виноградов, В. В. (1972). Русский язык: Грамматическое учение о слове. Москва, 616 с.

Гак, В. Г. (1998). Языковые преобразования. Москва, 768 с.

Дерунова, А. А. (2015). Названия документов в русском деловом языке XI–XVII вв.: становление и развитие номинативной категории, типы наименований. Дыс. ... канд. філал. навук. 10.02.01. Минск, 130 с.

Земская, А. А. (1992). Словообразование как деятельность. Москва, 220 с.

Кубрякова, Е. С. (2016). Теория номинации и словообразования. Москва, 86 с.

Лингвистический энциклопедический словарь (1990). В. Н. Ярцева (гл. ред.). Москва, 685 с.

Михалевич, М. М. (2017). Типы композитных предметных наименований в русском и английском языках: ономасиологический аспект. Дис. … канд. филол. наук. 10.02.20. Минск, 142 с.

Мінакова, Л. М. (2004). Беларуская навукова-тэхнічная тэрміналогія: фарміраванне, функцыянаванне, развіццё. Гомель, 146 с.

Ожегов, С. И. и Шведова, Н. Ю. (1999). Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеол. выражений. Москва, 943 с.

Старычонак, В. Д. (2017). Мнагазначнасць слова ў беларускай мове. У 3 кн. Мінск, кн. 1, 273 с.

Трофимович, Т. Г. (2003). Типы предметных наименований в языке старорусской деловой письменности. Минск, 216 с.

Ягафарова, Г. Н. (2018). Ономасиологический анализ лексики современного башкирского языка. Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (башкирский язык)». Казань, 49 с.

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Бобрович, Т. (2021). ЗАКОНОМІРНОСТІ НОМІНАЦІЇ СУБСТАНТИВНИХ НАЙМЕНУВАНЬ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНІЙ БІЛОРУСЬКІЙ МОВІ. Філологічний часопис, (1), 6–15. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232601

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО