РОСІЙСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ З ВІЙСЬКОВОГО ПОБУТУ В РОМАНІ «ТАБІРНА ПОШТА» ЛАСЛО ВАРІ-ФАБІАНА

Автор(и)

  • Вільмош Газдаг Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II https://orcid.org/0000-0002-9331-2307
  • Олександр Кордонець Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II https://orcid.org/0000-0002-4298-6096

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232603

Ключові слова:

Закарпаття, військове мововживання, армійський сленг, художній твір, роман-спогад

Анотація

На Закарпатті, де компактно проживає угорська меншина, з угорським військовим мововживанням склалася така ситуація, що воно не функціонує ні як термінологічна лексика, ні як професійний жаргон у традиційному розумінні. Це пояснюється тим, що в армії офіційне спілкування відбувається винятково державною мовою. Відповідно закарпатські чоловіки-угорці засвоювали армійську термінологічну лексику залежно від часу служби або російською, або українською мовою. Через відсутність можливостей користуватися рідною мовою не можна стверджувати і про існування в період військової служби угорського армійського сленгу. Тож після демобілізації військові терміни, які з’являються у спогадах колишніх строкових службовців, через брак їхніх відповідників рідною мовою, замінюються вивченими під час служби слов’янськими елементами, що природно засвоюються і в закарпатських угорських говірках. У статті на прикладі написаного у формі спогадів художнього прозового твору зроблено спробу проаналізувати лексеми з армійського побуту, засвоєні закарпатськими угорцями.

Біографії авторів

Вільмош Газдаг, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II

Доктор філософії (мовознавство), доцент кафедри філології.

Олександр Кордонець, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології.

Посилання

Antall, I. (2011). Harag és elfogultság nélkül. (Vári Fábián László Tábori posta c. Regényéről). [In:] Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata. 2011/2. szám. pp. 82–84.

Balázs, G. (2003). Euroterminológia és a magyar nyelv. Szaknyelvi kommunikáció és nyelvstratégiai munka. [In:] Magyar Orvosi Nyelv 2003. évfolyam 1. szám. pp. 9–12.

Balázs, G. (2009). Szaknyelvi nyelvhelyességi ajánlások. [In:] Bősze, P. (szerk.) A Magyar Orvosi Nyelv tankönyve. Budapest, pp. 197–211.

Beregszászi, A. (2004). A kárpátaljai magyarok kódváltási szokásairól. [In:] Beregszászi, A. és Csernicskó, I. (szerk.) Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Ungvár, pp. 36–44.

Csernicskó, I. (2003). A kódváltás. [In:] Csernicskó, I. (szerk.): A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Beregszász. pp. 120–125.

Csernicskó, I. (2013). Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010). Budapest, 576 P.

Csordás, L. (2012). Katonának lenni idegenben. Vári Fábián László: Tábori posta (Szovjet mundérban Poroszföldön). [In:] Hitel. Irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat. XXV. évfolyam. 3. szám. 2012. március. pp. 120–123.

Gazdag, V. (2015). A kárpátaljai magyar nyelvhasználat orosz/ukrán kölcsönszavai. [In:] Zempléni Múzsa: Társadalomtudományi és Kulturális Folyóirat XV. évf. 4. szám, pp. 25–30.

Görömbei, A. (2011). Vári Fábián László: Tábori posta. [In.] Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 4. szám. pp. 59–61.

Kis, T. (1988). Hány katonai nyelv van? [In:] Igaz Szó 33. évf. 7. szám. p. 32.

Kis, T. (1991). Így szól az iszapszemű mélytengeri rája. [In:] Népszabadság, 49. évfolyam, 1991-10-16 / 243. szám. p. 7.

Kis, T. (1992). Bakaduma. A mai magyar katonai szleng szótára. Budapest, 390 P.

Kis, T. (2004). A szleng fogalmáról. [In:] A Hét, közéleti és művészeti kritikai lap. 2. új évfolyam, 51–52. szám. pp. 14–15.

Kis, T. (2008). A magyar katonai szleng szótára. Debrecen, 320 P.

Márku, A. (2008). Érvényes történetek Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar fiatalok körében. Ungvár; Beregszász, 172 P.

Márku, A. (2009). A kárpátaljai magyarok kétnyelvű nyelvhasználata pszicholingvisztikai megközelítésben. [In:] Karmacsi, Z. és Márku, A. (szerk.). Nyelv, identitás es anyanyelvi nevelés a XXI. században. Ungvár, pp. 107–112.

Pomogáts, B. (2011). Magyar régiók – egységes magyar irodalom. [In:] Nyelvünk és Kultúránk. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának folyóirata. 41. évfolyam, 3, pp. 59–65.

Zelei, M. (2012). Vári Fábián László: Tábori posta. [In:] Kortárs. Irodalmi és kritikai folyóirat, 4, pp. 92–94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Газдаг, В., & Кордонець, О. (2021). РОСІЙСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ З ВІЙСЬКОВОГО ПОБУТУ В РОМАНІ «ТАБІРНА ПОШТА» ЛАСЛО ВАРІ-ФАБІАНА. Філологічний часопис, (1), 22–33. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232603

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО