ЗАКАРПАТСЬКА ОСВІТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛЕКТНОЇ АТТІТЮДИ

Автор(и)

  • Катерина Дудич-Лакатош Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II https://orcid.org/0000-0003-1354-4421
  • Наталія Лібак Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II https://orcid.org/0000-0002-0200-4668

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232641

Ключові слова:

Закарпаття, діалект, говірка, аттітюда, освіта

Анотація

У 2007–2008 роках було проведено анкетне опитування серед педагогів різних спеціальностей, які працюють у закарпатських школах з угорською мовою навчання. Усього було опитано 150 респондентів про їх ставлення до різних мовних варіантів, зокрема до діалектів. До анкетування було залучено 1490 учнів шкіл з угорською мовою навчання віком від 15 до 17 років.

2018 року було проведено повторне опитування, що допомогло з’ясувати, чи відбулися зміни в мовній аттітюді угорських педагогів Закарпаття. З’ясовано, чи стала їх думка більш рішучою, реалістичною або послідовною після офіційного впровадження принципу додаткового підходу у викладанні рідної мови, чи продовжувався той процес, позитивні зачатки якого спостерігалися під час опитування у 2008 році?

За допомогою редактора Google підготовлено онлайн-версію анкети, розповсюджено серед колег із проханням поширити її ще принаймні 1–2 особам. Соціолінгвістичне анкетне опитування було анонімним, оскільки досліджувалася суб’єктивна думка респондентів, відповідно їхні імена й не фіксувалися. На питання відкритого і закритого типу отримано відповідь від 100 вчителів різних спеціальностей. Відповіді зафіксовано в наявній базі даних SPSS, що одразу дасть змогу побачити зміни. Оприлюднено попередні результати цього опитування. З-поміж відповідей, отриманих на запитання відкритого типу, наведено лише дані 2018 року, порівняно їх із відповідями попереднього опитування. З’ясовано, що за 10 років ставлення закарпатських угорських педагогів до діалектів має позитивну динаміку. Під час заповнення анкети про мововживання та діалекти / говори більшою, порівняно з 2008 роком, стала частка відповідей, що вказують на застосування підходу, проєктованого офіційними навчальними програмами. Попри це у відповідях, що доповнюють позитивні статистичні дані, ще відчутні нотки колишніх підходів: мовну / діалектну свідомість значної частини респондентів не можна назвати чіткою, упевненою. Навіть у відповідях позитивного чи толерантного спрямування натрапляємо на чимало таких стереотипів, для подолання яких потрібно більше часу. Однозначним є висновок, що реформа викладання угорської як рідної мови дала і ще дасть позитивні результати. Для ще більшої результативності угорськомовній освіті на Закарпатті необхідно продовжувати рухатися в цьому напрямку.

Біографії авторів

Катерина Дудич-Лакатош, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II

Доктор філософії (мовознавство), доцент кафедри філології.

Наталія Лібак, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II

Магістр філології, старший викладач кафедри філології.

Посилання

Beregszászi, A. (2012). A lehetetlent lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában. Budapest, 111 p.

Beregszászi, A. (2014a). Új témák, változó szemlélet. Az anyanyelvi nevelés új iránya a kárpátaljai magyar középiskolákban. [In:] Anyanyelv-pedagógia 1. URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=504 (2021. január 04.)

Beregszászi, A. (2014b). Új tendenciák a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelésben a tantervek, a tankönyvek és a tankönyvírás tapasztalatainak tükrében. [In:] Vančo, I. & Kozmács, I. (szerk.) A kisebbségi magyar nyelvtantanítás kihívásai a 21. század elején. Nyitra, pp. 31–46.

Beregszászi, A. (2016). Defficiles nugae. Terhes semmiségek a középiskolai magyar nyelv tantervben. [In:] Hires-László, K. (szerk.) Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Ungvár, pp. 209–218.

Bergszászi, A. & Dudics Lakatos, K. (2019). Utak és tévutak az anyanyelvi nevelésben a kárpátaljai magyar középiskolákban. [In:] Csernicskó, I. & Márku, A. (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, pp. 150–164.

Danczi, A. (2011). Nyelvjárási háttérrel az iskolában. [In:] Anyanyelv-pedagógia 4. URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=315 (2021. január 04.)

Dudics, K. (2014). „A tanár belátására, lelkiismeretére van bízva”: Pedagógusok a nyelvjárásokról. [In:] Beregszászi, A. & Hires-László, K. (szerk.) Meszelt falakon túl: Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István tiszteletére. Beregszász, pp. 69–75. URL: http://kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/Kotyuk_meszelt_falak.pdf (2021. január 04.)

Dudics Lakatos, K. (2017). Nyelvek, nyelvváltozatok – kárpátaljai magyar pedagógusok. [In:] Hajba, R. & Tóth, P. (szerk.) A véges végtelen : Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára. Szombathely, pp. 47–57.

Gazdag, V. (2017). Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban. Doktori disszertáció. ELTE BTK, 225 p.

Gazdag, V. (2018). Segédkönyv a szláv-magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásához. Ungvár ; Beregszász, 185 p.

Gazdag, V. (2019a). A kárpátaljai magyar nyelvjárások különfejlődéséről az államnyelvi kölcsönszavak fényében. [In:] Magyar Nyelvjárások, 57, pp. 101–121.

Gazdag, V. (2019b). Ukrán kölcsönszavak a kárpátaljai magyar nyelvhasználati színtereken. [In:] Balla, E., Bárány, E., Csonka, T., Gazdag, V. & Stefuca, V. (szerk.) Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon / Україністика в Угорщині та поза її межами. Nyíregyháza, pp. 47–54.

Jánk, I. (2019). Lingvicizmus a Kárpát-medence négy országának gyakorló és leendő magyartanárainál. [In:] Magyar Nyelvőr, 143, pp. 31–45.

Kiss, J. (1995). Társadalom és nyelvhasználat. [In:] Szociolingvisztikai alapfogalmak. Budapest, pp. 134−149.

Kiss, J. (1997). Nyelvi attitűd. [In:] Dr. Sipos József (főszerk.). Pannon enciklopédia. Budapest, pp. 321.

Kiss, J. (1998). A nyelvjárásokhoz és a köznyelvhez való viszonyulás: attitűdváltozások a magyar nyelvközösségben. [In:] Zoltán, A. (szerk). Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest, pp. 315–317.

Kontra, M. (2019). Felelős nyelvészet. Budapest, 287 p.

Kótyuk, I. és mtsai (2005). Magyar nyelv 5–12. osztály. Tanterv a magyar tannyelvű iskolák számára. Csernyivci, 155 p.

Lakatos, K. (2007). Kárpátaljai magyar iskolások és pedagógusok nyelvjárási attitűdjéről. [In:] Gutmann, M. & Molnár, Z. (szerk.) V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, pp. 156–163.

Lakatos, K. (2009). Kárpátaljai pedagógusok és a nyelvjárások (Egy fölmérés tanulságaiból). [In:] Borbély, A., Vančoné Kremmer, I. & Hattyár, H. (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. Budapest ; Dunaszerdahely ; Nyitra, pp. 423–430.

Lakatos, K. (2010). Kárpátaljai magyar iskolások nyelvi tudata és attitűdje. Doktori értekezés. Budapest, 222 p.

Parapatics, A. (2016). Tények és tapasztalatok a dialektológiai ismeretek tanításáról. [In:] Czetter, I., Hajba, R. & Tóth, P. (szerk.) VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely ; Nyitra, pp. 509–517.

T. Károlyi, M. (2002). A nyelvi tudatosság és attitűd vizsgálata a beregszászi főiskola hallgatóinak különböző csoportjaiban. [In:] P. Lakatos, I. (szerk.) Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából. Nyíregyháza, pp. 135–144.

Tóth, P. (2010). Kárpátaljai magyar dialektológiai vizsgálatok. Doktori (PhD) értekezés. Budapest, 229 p.

Tóth, P. (2015). A beregrákosi nyelvjárás hangtani és alaktani sajátságairól. [In:] Bárth, M. J., Bodó, Cs. & Kocsis, Zs. (szerk.) A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest, pp. 235–241.

Tóth, P. (2016). A beregrákosi, nagydobronyi és kajdanói nyelvjárás gyökereiről. [In:] Czetter, I., Hajba, R. & Tóth, P. (szerk.) VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely ; Nyitra, pp. 615–627.

Tóth, P. (2019). Gondolatok a kárpátaljai magyar nyelvjáráskutatás eredményeiről és időszerű feladatairól. [In:] Bódi, Z., Ferenczi, G. & Pál, H. (szerk.) A magyar nyelvjárások a XXI. században – nyelvstratégiai megközelítésben. Tanulmánykötet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2018. december 4–5-én rendezett konferencián. Budapest, pp. 469–496.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Дудич-Лакатош, К., & Лібак, Н. (2021). ЗАКАРПАТСЬКА ОСВІТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛЕКТНОЇ АТТІТЮДИ. Філологічний часопис, (1), 34–44. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232641

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО