ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОВИ ТА РЕАЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232648

Ключові слова:

мова, реальність, мовна картина світу, сприйняття, культура

Анотація

У статті розглядається взаємний вплив мови та реальності. Питання, чи впливає мова на людське мислення, чи це реальність, яка визначає, що ми говоримо, є дуже суперечливим. Мова – це складна структура зі слів та граматичних правил, що врегульовують процес комунікації та дозволяють людям зрозуміти одне одного. За допомогою мови можна не лише висловлювати свої думки і досягати поставлених цілей, а й стати частиною соціуму. Вплив мови на наше мислення показано на прикладі формування слів чи вживання специфічної лексики, яка відображає поняття, властиві лише тій чи тій культурі. Реальність теж впливає на формування лексикону та відіграє важливе значення у становленні культури народу. Крім того, розглянуто значення граматичних категорій роду та часу для формування мовної картини світу. Категорія роду може обмежити людину у виборі прикметників для опису того чи того поняття, базуючись на належності того або того слова до чоловічого чи жіночого роду. Більш того, саме поняття часу відрізняється в різних мовах, залежно від цього мовець може виокремлювати різну інформацію у висловлюванні і використовувати для цього не лише граматичні структури, а й слова-маркери. Через таку різницю в мовних картинах світу і виникають культурні непорозуміння. Адже слід пам’ятати, що культура – це сукупність цінностей, моральних принципів, звичаїв і традицій народу, які знайшли своє відображення в мові. Також значну увагу приділено впливу вивчення як першої, так і іноземної мови на сприйняття людиною навколишнього світу. Вивчаючи нову мову, людина починає дивитися на світ крізь призму іншої культури. Отже, мова може впливати на людське сприйняття світу, але водночас і дійсність може визначати, що людина говорить.

Біографія автора

Ірина Качур, Київський університет імені Бориса Грінченка

Викладач кафедри іноземних мов факультету права та міжнародних відносин.

Посилання

Benítez-Burraco, A. (2017). How the Language We Speak Affects the Way We Think. [In:] Psychology Today, Sussex Publishers. URL: www.psychologytoday.com/us/blog/the-biolinguistic-turn/201702/how-the-language-we-speak-affects-the-way-we-think (date of access: 11.03.2021).

Birner, B. (1999). Does the Language I Speak Influence the Way I Think? [In:] Linguistic Society of America. URL: www.linguisticsociety.org/content/does-language-i-speak-influence-way-i-think (date of access: 12.03.2021).

Boroditsky, L. (2009). How does our Language Shape the Way We Think? URL: www.edge.org/conversation/lera_boroditsky-how-does-our-language-shape-the-way-we-think (date of access: 12.03.2021).

Deutscher, G. (2010). Does Your Language Shape How You Think? [In:] The New York Times. URL: www.nytimes.com/2010/08/29/magazine/29language-t.html (date of access: 12.03.2021).

Giang, V. (2018). How Language Shapes Our Perception of Reality. URL: www.fastcompany.com/40585591/how-language-shapes-our-perception-of-reality (date of access: 11.03.2021).

Language and Identity: Discourse in the World. (2014). David Evans (ed.). Bloomsbury Publishing, 256 p.

Liu, Sh., et al. (2010). Introducing Intercultural Communication: Global Cultures and Contexts. SAGE, 318 p.

Lucy, J. A. (2001). Sapir – Whorf Hypothesis. [In:] International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier Science Ltd. 1st ed., pp. 13486–13490.

Peoples, J. & Bailey, G. (2008). Cengage Advantage Books Humanity: an Introduction to Cultural Anthropology. Cengage Learning, 480 p.

Вайсгербер, Й. (2004). Родной язык и формирование Духа. Москва, 232 с.

Жайворонок, В. В. (2002). Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення. [У:] Культура народов Причерноморья, № 32, с. 51–53.

Живіцька, І. А. (2010). Мовна картина світу як відображення реальності. [У:] Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, вип. 4, с. 20–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Качур, І. (2021). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОВИ ТА РЕАЛЬНОСТІ. Філологічний часопис, (1), 45–51. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232648

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО