НАДВІРНЯНЩИНА НА ЛІНГВІСТИЧНИХ КАРТАХ

Автор(и)

  • Леся Кисляк Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0001-7552-9134

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232662

Ключові слова:

ареалогія Надвірнянщини, перехідні говірки, говірки південно-західного наріччя, динаміка діалектної межі

Анотація

У статті проаналізовано лінгвістичні карти АУМ та карти, укладені С. Бевзенком, Я. Закревською, Ф. Жилком, Я. Яновим, Т. Ястремською, описові праці дослідників говорів південно-західного наріччя, у яких репрезентовано говірки населених пунктів Надвірнянського району Івано-Франківської області. Зауважено, що дослідники обирали різну мережу говірок, що не дозволяло їм чіткіше провести демаркаційні лінії між гуцульськими, наддністрянськими, покутськими та бойківськими говірками. Звернено увагу, що демаркаційна лінія між говорами може сягати десятків чи сотень кілометрів.

Проаналізовано окремі власні карти лексико-семантичних явищ, які дозволяють чітко виокремити групи говірок – північну та південно-східну на території Надвірнянщини. Зауважено, що збільшення картографічних даних дозволить уточнити межі говорів, що контактують.

Біографія автора

Леся Кисляк, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

Старший викладач кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін.

Посилання

Бевзенко, С. П. (1980). Українська діалектологія. Київ, 246 с.

Бігусяк, М. В. (2008). Гуцульсько-покутське суміжжя у світлі лексичних ізоглос. [У:] Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики й лексикології української мови. Київ, вип. 3 (2), с. 21–26.

Бігусяк, М. В. (2014). Покутсько-наддністрянське діалектне порубіжжя в контексті передкарпатських ареалів. [У:] Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст. Тези доповідей міжнар. конф. Гриценко П. Ю. (ред.). Київ, с. 36–41.

Гнатюк, В. (1910). Народні оповідання про опришків. [В:] Етнографічний збірник. Львів, т. 26, 372 с.

Жилко, Ф. Т. (1958). Говори української мови. Київ, 171 с.

Закревська, Я. (1991). Гуцульські говірки та їх місце на діалектологічній карті української мови. [У:] Гуцульщина. Лінгвістичні етюди. Київ, с. 6–27.

Кобилянський, Б. (1960). Діалект і літературна мова (Східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови). Київ, 276 с.

Лаврук, М. М. (2005). Гуцули Українських Карпат (етнографічне дослідження). Львів, 288 с.

Лесюк, М. П. (2003). Основні риси покутського говору. [В:] Етнос і культура. Зб. науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки. Кононенко В. І. (ред.). Івано-Франківськ, № 1, с. 71–72.

Мартинова, Г. І. (2000). Лінгвістична географія правобережної Черкащини. Черкаси, 265 с.

Михайленко, В. М. (2002). Динаміка середньонаддніпрянсько-поліського діалектного суміжжя у світлі ізофон. Дис. ... канд. філол. наук. 10.02.01. Київ, 415 с.

Назарова, Т. В. (1965). Проблема перехідних говірок між українською і білоруською мовами (говірки Нижньої Прип’яті). [У:] Праці 11 респ. діал. наради. Київ, с. 90–105.

Тищенко, Т. М. (2003). Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі ізоглос. Дис. … канд. філол. наук. 10.02.01. Київ, 194 с.

Шевельов, Ю. (2002). Історична фонологія української мови. Харків, 1054 с.

Щербина, Т. В. (2009). Ареалогія середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя. Черкаси, 348 с.

Ястремська, Т. О. (2011). Діалектний простір Галичини. [В:] Українська мова в Галичині: історичний вимір. Я. Ісаєвич (ред.). Львів, с. 55–107.

Ястремська, Т. О. (2008). Традиційне гуцульське пастухування. Львів, 423 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Кисляк, Л. (2021). НАДВІРНЯНЩИНА НА ЛІНГВІСТИЧНИХ КАРТАХ. Філологічний часопис, (1), 52–57. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232662

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО