СЛОВНИКОВА ДЕФІНІЦІЯ ЯК СПОСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ЗНАНЬ ЕТНОСУ ПРО ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ

Автор(и)

  • Ольга Молодичук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-9074-3697

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232672

Ключові слова:

дефініція, лексикографія, словник, семантика, семантична структура, знаряддя праці

Анотація

У статті на матеріалі дефініцій лексикографічних праць різних років проаналізовано особливості об’єктивації знань етносу про знаряддя праці, доведено, що на словникових тлумаченнях лежить печать часу їх створення. Головні знаряддя праці у своїх конструкціях залишилися такими, якими вони були багато років тому, проте їх колись важливі для свідомості носія мови деталі втратили свою значущість, тому в сучасних дефініціях вони відсутні, оскільки нині немає необхідності в більш докладному тлумаченні цих історизмів. Порівняння тлумачень знарядь праці дає підстави говорити про те, як змінювалися уявлення про них у ході історичного розвитку суспільства.

Аналіз практичного матеріалу доводить, що існує обернено пропорційна залежність між структурою подання знань та її лексикографічним визначенням. Порівняння словникових статей, поданих у лексикографічних працях середини ХІХ – початку ХХ ст. та кінця ХХ – початку ХХІ ст., засвідчує «знаряддєвий» прогрес суспільства, де звичні для українців попереднього часового проміжку знаряддя праці потлумачено однослівно, бо не потребували додактових пояснень, тоді як лексикографічні праці, що репрезентують другий часовий проміжок, засвідчують подання в дефініції докладного опису того чи того знаряддя праці, оскільки ним, власне, нині послуговуються представники переважно старшого (зрідка середнього) покоління українців.

Біографія автора

Ольга Молодичук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання.

Посилання

Бабушкин, А. П. (1996). Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж, 103 с.

Беркещук, І. С. (2007). Дериваційний потенціал іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці, частин тіла, металів). Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Івано-Франківськ, 22 с.

Бучко, Г. Є. (1998). Семантична та словотвірна структура сучасних прізвищ Бойківщини. [У:] Слов’янська ономастика. Ужгород, с. 36–45.

Вежбицкая, А. (1996). Язык. Культура. Познание. Москва, 416 с.

Голіченко, Л. М. (2008). Назви сільськогосподарських угідь і процесів їх обробітку в українській мові. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Київ, 21 с.

Дзендзелівський, Й. О. (1967). Ткацька лексика українських говорів Закарпатської області УРСР. [У:] Studia Slavica Hung., т. ХІІІ, с. 181‒246.

Єфименко, І. В. (2003). Українські прізвищеві назви XVI ст. Київ, 167 с.

Німчук, В. В. (1992). Давньоруська спадщина в лексиці української мови. Київ, 416 с.

Пазяк, О. М. (1969). Названия сельскохозяйственных орудий в украинском языке. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Спец. 10.02.02 «Языки народов СССР (украинский язык)». Киев, 18 с.

Погрібна, О. О. (2005). Лексична та граматична семантика іменників у «Словнику української мови» (назви знарядь праці та споруд). Дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Київ, 244 с.

Поліщук, Л. Б. (2015). Структурна організація та географія назв традиційного будівництва в східноподільських говірках. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Вінниця, 23 с.

Сердега, Р. Л. (2005). Лексика традиційного господарювання в говорах Центральної Слобожанщини (Харківщини). Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Харків, 20 с.

Тищенко, Т. М. (2010). Номінація рибальського знаряддя та його частин у східноподільських говірках. [У:] Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. Збірник наукових праць. М. Я. Плющ (ред.). Київ, вип. 6, с. 16–18.

Харьківська, О. В. (2015). Суфіксальний словотвір апелятивних іменників в українських говорах Закарпаття. Дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Ужгород, 397 с.

Худаш, М. Л. (1961). Лексика українських ділових документів кінця XVI – початку XVII ст. Київ, 164 с.

Чепіга, І. П. (1982). Будівельна лексика староукраїнської мови (загальні питання, будівельні матеріали, первинна обробка дерева, знаряддя праці). [У:] Мовознавство, № 2, с. 51–61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Молодичук, О. (2021). СЛОВНИКОВА ДЕФІНІЦІЯ ЯК СПОСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ЗНАНЬ ЕТНОСУ ПРО ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ. Філологічний часопис, (1), 72–81. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232672

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО