ЛЕКСИКА, ПОВ’ЯЗАНА З РЕЛІГІЙНИМИ ВЧЕННЯМИ ТА ВІРОСПОВІДАННЯМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХVІ–ХVІІІ ст.

Автор(и)

  • Юрій Осінчук Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України https://orcid.org/0000-0003-4045-1044

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232676

Ключові слова:

віра, історичний словник, лексика, писемна пам’ятка, семантика, словосполучення

Анотація

У статті на матеріалах українських історичних словників у діахронному аспекті досліджено лексику, пов’язану з релігійними вченнями, віросповіданнями та найменуваннями осіб за їх ставленням до тієї чи тієї релігії. Основну увагу звернено на етимологічний аналіз цих назв, який полягав передовсім у з’ясуванні їхнього семантичного етимона. Установлено, що генетично слова досліджуваної групи не є однорідними, оскільки до її складу входять різні за походженням лексеми (грецизми, церковнослов’янізми, латинізми, полонізми). Деякі лексеми виступають як стрижневі компоненти різних стійких і лексикалізованих словосполучень.

Біографія автора

Юрій Осінчук, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови.

Посилання

Бібла, С. В. (1997). Склад, структура й шляхи формування української церковної термінології (назви церковних чинів та посад). Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Київ, 20 с.

Білоусенко, П. І. (1993). Історія суфіксальної системи українського іменника (назви осіб чоловічого роду). Київ, 215 с.

Бочарова, І. В. (1999). Лексико-семантичні та граматичні параметри назв релігійних свят у сучасній українській мові. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Київ, 17 с.

Ворона, І. І. (2014). Функціонування церковно-релігійних термінів-синонімів в українських богослужбових текстах. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Івано-Франківськ, 20 с.

Гошовська, О. В. (2016). Структурно-семантична та етнокультурна репрезентація концепту «віра» в українській мовній картині світу. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Івано-Франківськ, 20 с.

Гриценко, С. П. (2011). Лексичні латинізми в українських текстах кінця ХVІ–ХVІІ століття. Київ, 367 с.

Ковтун, А. А (2006). Інноваційні процеси в українській церковно-релігійній лексиці (на матеріалі художньої прози ХХ ст.). Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Івано-Франківськ, 20 с.

Лесів, М. (2016). Фонетичні особливості віршів та передмов Памви Беринди. [У:] Лесів, М. Українська літературна мова ХVІІ–ХVІІІ століть. Зібрані праці. В. Пилипович (підг. до друку). Перемишль, с. 71–98.

Мирончук, О. Я. (2014). Назви чинів святості в історії релігійного стилю української мови. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Київ, 20 с.

Осінчук, Ю. В. (2009). Історія української богослужбово-обрядової лексики. Київ, 176 с.

Осінчук, Ю. (2019). Релігійна лексика в українських пам’ятках ХVІІ–ХVІІІ ст. (на матеріалах «Історичного словника українського язика» за редакцією Є. Тимченка). [У:] Діалектологічні студії. 12: Діалект і пам’ятка. П. Гриценко, Н. Хобзей (відп. ред.). Львів, с. 318–340.

Передрієнко, В. А. (1979). Формування української літературної мови ХVІІІ ст. на народній основі. Київ, 144 с.

Пишна, Н. І. (2016). Назви піснеспівів в українській мові: синхронно-діахронний аспект. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Івано-Франківськ, 18 с.

Піддубна, Н. В. (2000). Формування номенклатури назв релігійних споруд в українській мові. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Харків, 19 с.

Полюга, Л. М. (1991). Українська абстрактна лексика ХІV – першої половини ХVІІ ст. Київ, 238 с.

Пуряєва, Н. В. (2001). Формування української церковно-обрядової термінології (назви богослужбових предметів). Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 «Українська мова». Київ, 20 с.

Рудницький, Я. (1988–1989). Семантика «хреста» й «хрищення». [У:] Ювілейний збірник праць Наукового конґресу у 1000-ліття Хрищення Руси-України. В. Янів (ред.). Мюнхен, с. 577–587.

Худаш, М. Л. (1961). Лексика українських ділових документів кінця XVI – початку XVII ст. (на матеріалах Львівського Ставропігійського братства). Київ, 164 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Осінчук, Ю. (2021). ЛЕКСИКА, ПОВ’ЯЗАНА З РЕЛІГІЙНИМИ ВЧЕННЯМИ ТА ВІРОСПОВІДАННЯМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХVІ–ХVІІІ ст. Філологічний часопис, (1), 82–93. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232676

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО