ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛІРИКИ О. ПИСІНА

Автор(и)

  • Людмила Прохоренко Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякіна https://orcid.org/0000-0002-5828-6289

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232708

Ключові слова:

епітет, перифраза, порівняння, оксюморон, словоформа, фразема

Анотація

Статтю присвячено одному з важливих питань філології – аналізу лінгвістичних засобів творення поетичних образів у творах О. Писіна – одного з найвидатніших білоруських поетів другої половини ХХ століття. Частковий лінгвістичний аналіз дав багатий матеріал для визначення ролі епітетів, метафор, різних образних значень слова в поетичному контексті. Також звернено увагу на точні описові вислови, лаконізм і зміст, місткість і крилатість поезій О. Писіна.

Метою дослідження є з’ясування місця поетичного слова в контексті, його значення у змісті вислову, природи цього значення, семантичної сумісності з іншими словами тощо; на прикладі окремих віршів простежено пошук автором потрібного слова для найбільшої смислової точності та образності виразу. Для досягнення мети використано описовий метод і метод контекстуального аналізу.

Зміст проаналізованих віршів О. Писіна, характер їх лінгвістичної інтерпретації надзвичайно важливі з точки зору виховання в учнів (студентів) почуттів громадянськості, патріотизму та інших позитивних рис особистості.

Біографія автора

Людмила Прохоренко, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякіна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри білоруської та російської філології.

Посилання

Карамазаў, В. (1989). Трагедыі лірычны эпілог. [Ў:] Пысін А. Збор твораў. У 2 т. Мінск, т. 1, с. 3–20.

Коўтун, В. (1987). Крыніца паэзіі: На шляхах эпізацыі. Кніга для настаўніка. Мінск, 206 с.

Мішчанчук, М. І. (1992). Ёсць у паэта свой аблог цалінны. Жанрава-стылявая разнастайнасць сучаснай беларускай лірыкі. Мінск, 187 с.

Навуменка, І. (1978). Кніга адкрывае свет. Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск, 302 с.

Пысін, А. (1989). Збор твораў. У 2 т. Мінск, т. 1, 399 с.

Шпакоўскі, І. С. (1978). Узрушанасць. Артыкулы пра сучасную беларускую паэзію. Мінск, 173 с.

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Прохоренко, Л. (2021). ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛІРИКИ О. ПИСІНА. Філологічний часопис, (1), 111–116. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232708

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО