ГЕРМАНІЗМИ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕР)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232715

Ключові слова:

германізми, словниковий склад мови, запозичені слова, іншомовна лексика, соціально-політична сфера, сфера економіки, англійська мова

Анотація

У статті на матеріалі соціально-політичної сфери та сфери економіки визначено роль і місце іншомовних запозичень у лексичному складі англійської мови. Установлено, що роль запозичень (borrowings, loan-words) у різних мовах неоднакова і залежить від конкретних умов розвитку кожної мови. Відсоток запозичень в англійській мові є значно вищим, ніж в інших мовах. В англійській мові, порівняно з іншими мовами, була можливість запозичувати іншомовні слова безпосередньо: спочатку з іноземними завойовниками, які постійно змінювали один одного на Британських островах, а пізніше завдяки торговій експансії та колонізаторській активності самих англійців.

Доведено, що запозичені слова, які закріпилися в мові, не завжди витісняють відповідні питомі слова. Викликані ними зміни у словниковому складі можуть проявитися в стилістичному перегрупуванні чи в розмежуванні значень.

Встановлено, що сучасний англійський словниковий склад протягом багатьох століть змінювався, доповнювався і нині має у своєму арсеналі безліч слів, що впливали на формування вокабуляру. Але, незважаючи на це, англійська мова не стала «гібридною» і в жодному разі не втратила своєї самобутності.

Розкрито, що лексика кожної національної мови – своєрідна система, що, історично склавшись, відображає багатовіковий досвід спілкування людей певного етномовного колективу і пізнання ними довколишньої дійсності. Лексичні одиниці кожної мови, а в цьому разі – германізми англійської мови соціально-політичної сфери – мають складну семантичну структуру, в якій можна виявити різнорідну інформацію.

Доведено, що англійська мова, запозичуючи слова з інших мов, не втратила своєї своєрідності. Вона, навпаки, збагатилася найкращими мовними елементами, які запозичала впродовж усіх періодів свого розвитку. Англійська мова не була обмежена рамками і при цьому не втратила свого «обличчя»; вона залишилася мовою германської групи разом з усіма характерними рисами, властивими їй протягом усіх періодів розвитку; і ті зміни, яких вона зазнала у зв’язку із запозиченнями, лише збагатили її словниковий запас.

Біографії авторів

Надія Шеверун, Національний транспортний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу.

Галина Лейцюсь, Національний транспортний університет

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу.

Ярослава Мозгова, Національний транспортний університет

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу.

Посилання

Березин, Ф. М. & Головин, Б. Н. (1999). Общее языкознание. Москва, 416 с.

Мейе, А. (1998). Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Москва, 180 с.

Серебренников, Б. А. (2000). К проблеме сущности языка. Общее языкознание. Формы cуществования. Функции. История языка. Москва, 597 c.

Харитончик, З. А. (2002). Лексика английского языка. Минск, 54 с.

Jespersen, O. (2006). Essentials of English Grammar. Routledge, 390 p.

Pfeffer, J. & Cannon, G. (1994). German Loanwords in English. Cambridge, 96 p

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Шеверун, Н., Лейцюсь, Г., & Мозгова, Я. (2021). ГЕРМАНІЗМИ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕР). Філологічний часопис, (1), 163–168. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232715

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО