ПРОБЛЕМИ АНТЕЇЗМУ В РОМАНІ «ХЛІБ І СІЛЬ» М. СТЕЛЬМАХА

Автор(и)

  • Олександр Санівський Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-9312-9369

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232736

Ключові слова:

концепт ʽантеїзмʼ, земля, Михайло Стельмах, сакральність землі, закоріненість українців у рідну землю, вартість землі, земля як жива істота, любов до праці на землі, жорстокість землі

Анотація

У статті розглянуто зміст концепту «антеїзм» та на основі аналізу тексту роману «Хліб і сіль» Михайла Стельмаха виокремлено його складові, закорінені у свідомість українців: сакральність землі; закоріненість українців у рідну землю; вартість землі; земля як жива істота; любов до праці на землі і водночас жорстокість землі та важкість праці. За специфікою, ретельністю та чуттєвістю зображення життя героїв твору, їхньої любові до рідної землі відчувається ставлення письменника до землеробської праці свого народу, своїх предків.

Біографія автора

Олександр Санівський, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання.

Посилання

Агбунов, М. (1994). Античные мифы и легенды. Мифологический словарь. Москва, 368 с.

Белякова, Г. С. (1995). Славянская мифология. Москва, 239 с.

Братко-Кутинський, О. (2008). Феномен України. Київ, 301 с.

Буряк, Б. (1972). Слово про художника і людину. [У:] Стельмах, М. Твори. У 6 т. Київ, т. 1, с. 5–20.

Войтович, В. (2002). Українська міфологія. Київ, 663 с.

Гумилев, Л. Н. (2001). Этногенез и биосфера Земли. Санкт Петербург, 642 с.

Гура, А. В. (1997). Символика животных в славянской народной традиции. Москва, 910 с.

Жайворонок, В. В. (2006). Знаки української етнокультури. Словник-довідник. Київ, 703 с.

Завадська, В., Музиченко, Я., Таланчук, О. і Шалак, О. (2002). 100 найвідоміших образів української міфології. Київ, 448 с.

Кожевникова, Н. А. & Петрова, З. Ю. (2000). Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы ХІХ–ХХ вв. Птицы. Москва, 476 с.

Колесса, Ф. (2001). Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній обрядовості. [У:] Записки НТШ. Львів, ССХLII, с. 7–82.

Кримський, С. (2009). Ранкові роздуми. Київ, 120 с.

Летіла зозуля (родинно-побутова пісня). Науково-досліна лабораторія «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, ф. І, спр. 412, арк. 29.

Маєрчик, М. (2011). Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу. Київ, 325 с.

Онищук, А. (1912). Похоронні звичаї й обряди в селї Карлові Снятинського повіта. [В:] Етноґрафічний збірник НТШ. Львів, XXXI–XXXII, с. 315–338.

Покотило, А. (2008). Антеїзм як основа світогляду українців. [В:] Артанія, кн. 10, № 1,

с. 6–13.

Руденко, М. (2015). Енергія прогресу. Вибрані праці з економії, філософії і космології. Київ, 680 с.

Рудницький, С. (1923). До основ українського націоналізму. Відень ; Прага, 163 с.

Рыбаков, Б. (1987). Язычество древних славян. Москва, 782 с.

Сивачук, Н. П. (2002). Українські народні дитячі колядки, щедрівки та посівальні пісні. Київ, 43 с.

Сковорода, Г. (1973). Начальная дверь ко христіанскому добронравію. [У:] Повне зібрання творів. У 2-х т. Київ, т. 1, 532 с.

Стельмах, М. (1972). Хліб і сіль. [У:] Твори. В 6-ти томах. Київ, т. 1, 663 с.

Українські традиції (2003). О. В. Ковалевський (упоряд.). Харків, 573 с.

Шевель, А. О. (2012). Ментальність українців крізь призму природи. [У:] Наукові праці Чорноморського державного ун-ту імені Петра Могили. Сер.: Політологія, т. 204, вип. 192,

с. 83–86.

Шокало, О. (2018). Антеїстична основа українського світогляду. URL: https://4hvylia.com/novyny-usim/anteistychna-osnova-ukrainskoho-svitohliadu.html (дата запиту: 22.03.2021).

Яценко, Н. Е. (1999). Толковый словарь обществоведческих терминов. Санкт-Петербург. URL: http://www.slovarnik.ru/html_tsot/a/anteizm.html (дата запиту: 22.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Санівський, О. (2021). ПРОБЛЕМИ АНТЕЇЗМУ В РОМАНІ «ХЛІБ І СІЛЬ» М. СТЕЛЬМАХА. Філологічний часопис, (1), 175–184. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232736

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО