ПРОБЛЕМА ДУХОТВОРЕННЯ В «НІЧНИХ КОНЦЕРТАХ» М. БАЖАНА

Автор(и)

  • Оксана Циганок Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0003-0898-6882

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232744

Ключові слова:

концепт ʽдухотворенняʼ, Микола Бажан, «Нічні концерти», музика, композитор, голос, звук

Анотація

У статті проаналізовано зміст концепту ʽдухотворенняʼ та його складових елементів ʽдухʼ, ʽтворенняʼ; проаналізовано засоби вербальної репрезентації досліджуваного концепту при розкритті змісту текстів та образів персонажів в поетичному циклі «Нічні концерти»; визначено специфічне в процесі розкриття ролі музикантів та їхніх творів у житті суспільства, вплив музики на слухача, на формування особистості; особливість «перекладу» поетом мови музики на слова.

Підкреслено, що для М. Бажана музика – це не тільки мелодія, це правда почуттів, тому митець перекладав її на мову зримих образів.

Біографія автора

Оксана Циганок, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання.

Посилання

Бажан, М. (2014). Маловідомі мистецькі сторінки: до 110-річчя із дня народження. М. Г. Лабінський (упоряд.). Київ, 816 с.

Бальмонт, К. Д. (1915). Поэзия как волшебство. Москва. URL: https://ruslit.traumlibrary.net/page/balmont-poezia-kak-v.html (дата запиту: 15.03.2021).

Великий тлумачний словник сучасної української мови (2005). В. Бусел (ред.). Київ; Ірпінь, 1728 с.

Горлач, М. І., Кремень, В. Г., Ніколаєнко, С. М. та ін. (2008). Основи філософських знань філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Київ, 1028 с.

Дашак, А. (2003). Божественна природа звуку. Львів, 108 с.

Инайят Хан Хазрат (2007). Мистицизм Звука. Сборник. Москва, 352 с.

Карась, Г. В. (2012). Феномен «Щедрика» в обробці Миколи Леонтовича у світовому комунікаційному просторі ХХ ст. [У:] Педагогічна освіта: теорія і практика, вип. 12, с. 343–347. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_12_66 (дата запиту: 12.03.2021).

Кодак, М. (2000). Культура як духопростір романтика (Микола Бажан: роки 1970-і). [У:] Творчість Миколи Бажана в контексті сучасного літературно-мистецького процесу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (23–24 листопада 1999 р., Умань). Київ, с. 19–26.

Процюк, С. В. (2017–2018). Посвята сановитого мученика. [У:] Прикарпатський вісник НТШ. Слово, № 4 (40), № 3 (47), с. 474–479. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2017-2018_4-3_46 (дата запиту: 21.03.2021).

Редя, В. Я. (2019) «Пишу вірші на музику ...» (до проблеми інтермедіальності у циклі «Нічні концерти» Миколи Бажана). [У:] Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, вип. 124. с. 18–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnmau_2019_124_5 (дата запиту: 21.03.2021).

Хамітов, Н., Гармаш, Л. і Крилова, С. (2015). Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Київ, 396 с.

Элиаде, М. (1994). Священное и мирское. Москва, 144 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Циганок, О. (2021). ПРОБЛЕМА ДУХОТВОРЕННЯ В «НІЧНИХ КОНЦЕРТАХ» М. БАЖАНА. Філологічний часопис, (1), 205–213. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232744

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО