Механізми співвіднесеності як тло мовної системи

Автор(и)

  • Вікторія Черевченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3196-8201
  • Олександр Черевченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9495-6967

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2022.257960

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню дії механізмів співвіднесеності в мові та пізнанні. Дослідження здійснено на широкому мовному матеріалі з урахуванням рівневої структури сучасного мовознавства, зокрема фонетичного, морфемного, лексичного, морфологічного, синтаксичного рівнів. У роботі було застосовано методику теоретичного аналізу праць і наявних наукових тлумачень, в основу яких покладено механізми співвіднесеності, що дало змогу виявити низку диференційних ознак у розкритті його глибинного змісту та інтерпретації. Застосовуючи його як термінологічне, сучасне мовознавство визначає в ньому такі ключові ознаки, як системний зв’язок, опозиційна природа, моделювальний характер, дихотомічна структура тощо. Закладені в мові механізми співвіднесеності (аналогія, порівняння, моделювання, функціональна спільність тощо), за допомогою яких людина пізнає багатогранність буття, починають впливати на неї з моменту народження, формуючи наївну картину світу дитини, вводячи її в етномовне середовище, знайомлячи з першопочатками матеріальної та духовної культури, визначаючи найважливіші просторово-смислові координати в пізнанні світу. На часі використання його як категорійного поняття, адже саме механізми співвіднесеності стають тлом розвитку концептуально-мовної картини світу етносу, виступаючи маркером національної мови, традицій, культури, людського пізнання загалом. Ці особливості знаходять відображення в будь-якому мовному явищі, ними позначено мовну систему кожного окремого етносу.

Ключові слова: співвіднесеність, пізнання, етнос, мовознавство, аналогія, порівняння, моделювання, функціональна спільність, категорія.

Біографії авторів

Вікторія Черевченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Олександр Черевченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Черевченко, В., & Черевченко, О. (2022). Механізми співвіднесеності як тло мовної системи. Філологічний часопис, (1), 129–138. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2022.257960

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО