Становлення граматичних форм повнозначних частин мови в українській і польській мовах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268654

Ключові слова:

граматичні форми, мовні особливості, відмінності, спільні риси, повнозначні частини мови, відмінювання слів

Анотація

У статті «Становлення граматичних форм повнозначних частин мови в українській і польській мовах» розглянуто спільні і відмінні риси у граматичних системах цих двох споріднених мов в історичному аспекті.

Мета статті – вияснити і пояснити причини, які розрізняють ці дві граматичні системи, та показати те спільне, що єднає їх і дає підстави вважати їх близькоспорідненими.

Джерельною базою, на яку опирається автор, є численні праці українських і польських мовознавців, присвячені історії слов’янських мов.

Основні методи, використані при написанні статті, – описовий та зіставний, завдяки яким автор зміг показати велику подібність у граматичних формах основних (самостійних) частин мови і разом з тим відмінності в цих формах, які викликані тими чи іншими причинами. У статті наведені ті мовні моменти, при засвоєнні яких у студентів виникають труднощі. Це, зокрема, стосується чоловічо-особових та нечоловічо-особових форм у межах кожної повнозначної частини мови в польській мові та деякі інші питання. Звернено увагу й на окремі особливості української мови. Функціонування усіх цих граматичних форм показано в системі відмінювання іменника, прикметника, займенника, числівника та дієслова.

Висновки. Стаття може бути корисною для всіх, хто цікавиться мовою сусіднього народу.

Біографія автора

Микола Лесюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янських мов факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Бевзенко, C. П., Грищенко, A. П. та iн. (1978). Історія української мови. Морфологія. Київ, 540 с.

Мейе, А. (1951). Общеславянский язык. Москва, 492 с.

Мельничук, O. (ред.) (1966). Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов. Київ, 596 с.

Ющук, І. (2003). Українська мова. Київ, 640 с.

Bąk, P. (1978). Gramatyka języka polskiego. Warszawa, 456 s.

Cienkowski, W. (1970). Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Сzęść II. Warszawa, 255 s.

Długosz-Kurczabowa, K. & Dubisz, S. (2006). Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 580 s.

Klemensiewicz, Z. (2022). Historia języka polskiego. Warszawa, 830 s.

Klemensiewicz, Z., Lehr-Spławiński, T. & Urbańczyk, S. (1981). Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 612 s.

Łesiuk, M. (2022). Gramatyczna kategoria czasu w języku polskim i ukraińskim w ujęciu diachronicznym. [In:] Poradnik językowy, 1, s. 50–70.

Podlawska, D. (2003). Gramatymka historyczna języka polskiego z elementami gramatymki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii. Słupsk, 318 s.

Stieber, Z. (2005). Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańsksch. Warszawa, 266 s.

Strutyński, J. (1997). Elementy gramatyki historycznej języka polskiego. Kraków, 211 s.

Urbańczyk, S. (red.) (1978). Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław, 450 s.

REFERENCES

Bevzenko, C. P., Hryshchenko, A. P. ta in. (1978). Istoriia ukrainskoi movy. Morfolohiia [History of the Ukrainian language. Morphology]. Kyiv, 540 s. (in Ukrainian)

Meie, A. (1951). Obshcheslavyanskii yazyk [Common slavic language]. Moskva, 492 s. (in Russian)

Melnychuk, O. (red.) (1966). Vstup do porivnialno-istorychnoho vyvchennia slovianskykh mov [Introduction to the comparative-historical study of Slavic languages]. Kyiv, 596 s. (in Ukrainian)

Yushchuk, I. (2003). Ukrainska mova [Ukrainian language]. Kyiv, 640 s. (in Ukrainian)

Bąk, P. (1978). Gramatyka języka polskiego. Warszawa, 456 s. (in Polish)

Cienkowski, W. (1970). Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Сzęść II. Warszawa, 255 s. (in Polish)

Długosz-Kurczabowa, K. & Dubisz, S. (2006). Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 580 s. (in Polish)

Klemensiewicz, Z. (2022). Historia języka polskiego. Warszawa, 830 s. (in Polish)

Klemensiewicz, Z., Lehr-Spławiński, T. & Urbańczyk, S. (1981). Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 612 s. (in Polish)

Łesiuk, M. (2022). Gramatyczna kategoria czasu w języku polskim i ukraińskim w ujęciu diachronicznym. [In:] Poradnik językowy, 1, s. 50–70. (in Polish)

Podlawska, D. (2003). Gramatymka historyczna języka polskiego z elementami gramatymki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii. Słupsk, 318 s. (in Polish)

Stieber, Z. (2005). Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańsksch. Warszawa, 266 s. (in Polish)

Strutyński, J. (1997). Elementy gramatyki historycznej języka polskiego. Kraków, 211 s. (in Polish)

Urbańczyk, S. (red.) (1978). Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław, 450 s. (in Polish)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Лесюк, М. (2022). Становлення граматичних форм повнозначних частин мови в українській і польській мовах. Філологічний часопис, (2), 51–61. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268654

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО