Сміх крізь незримі світу сльози (Остап Вишня у «Щоденниках» і в бутті)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268683

Ключові слова:

Остап Вишня, Павло Губенко, українська сатира, щоденники, Чиб’ю, Сергій Єфремов, Олександр Довженко, Василь Стус

Анотація

У пропонованій увазі читачів розвідці окреслено декілька маловідомих нині світоглядних констант, які визначили в поетиці одного з найбільших гумористів і сатириків ХХ століття – Остапа Вишні – не лише особливий спосіб осмислення українцем трагічних реалій минулого століття, а й сам спосіб присутності і незнищенності українства в тоталітарне міжчасся. У поетико-аксіологічному вимірі Остап Вишня є прямим спадкоємцем сміхової традиції, яка походить від вітчизняних барокових полемістів – Івана Вишенського та його опонента Адама-Іпатія Потія – до філософсько-сатиричних байок Григорія Сковороди, а далі – до гумористично-сатиричної прози Миколи Гоголя та сатиричних поем Тараса Шевченка. У статті вивчається специфіка дотепер недостатньо досліджених рецепцій феномену творчості Остапа Вишні поданих його сучасниками, зосібна Миколою Хвильовим, Юрієм Смоличем. Так само унікальним джерелом актуалізації постаті Остапа Вишні є і його щоденники, які він вів у російському радянському концтаборі «Чиб’ю», ключові концепти з яких проаналізовані в цій статті. До цих провідних констант індивідуальної філософії письменника слід віднести притаманний йому християнський гуманізм (невипадково ж у 1920-ті роки Остапа Вишню українські селяни вважали своєрідною інституцією, до якої зверталися за допомогою скривджені та принижені владою численні читачі його оповідань, фейлетонів, усмішок) та пов’язані з таким християнським світоглядним гуманізмом бажання і вміння зарадити у скруті, надавати дієву практичну допомогу навіть тоді, коли самому письменникові була потрібна підтримка й допомога. Постать Остапа Вишні, під цим оглядом, отримує нетривіалізований чужими стереотипами та наративами вимір.

Вона відкривається у своїй ще неосмисленій у ХХІ столітті силі пасіонарної особистості, якою був визначний український сатирик і гуморист. Як унікальний документ, щоденники Остапа Вишні під назвою «Чиб’ю» є не лише свідченням ключових пріоритетів його іманентного світогляду, часто не декларованих, унаслідок природи і специфіки творчості, а й одним із найбільш об’єктивних свідчень про справжню сутність і характер радянської тоталітарної доби. Невипадково ж слово-символ «Чиб’ю» далеко згодом увічнив як знак тоталітарних репресій та знущань над українцями в концтаборах великий поет Василь Стус у поезії «Москва – Чиб’ю». При всіх очевидних відмінностях, саме в такому сенсі щоденники Остапа Вишні «Чиб’ю» перебувають поруч із іншими вагомими документами епохи – «Щоденниками» академіка Сергія Єфремова та «Щоденником» великого кінорежисера і письменника Олександра Довженка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Павло Ямчук, Уманський національний університет садівництва

кандидат філологічних наук, доктор філософських наук, професор, академік АН ВО України, професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Аверченко, А. (1992). Записки Простодушного. Москва, 365 с.

Вишня, Остап. (2001). Усмішки. Київ, 349 с.

Костенко, Л. (2011). Мадонна перехресть. Київ, 112 с.

Сверстюк, Є. (2009). Володька Сосюра і червона калина. [У:] Сверстюк, Є. Не мир, а меч. Луцьк, с. 295–300.

Смолич, Ю. (1986). Твори. У 8 тт. Київ, т. 7, 702 с.

Хвильовий, М. (1990). Твори. У 2 тт. Київ, т. 2, 926 с.

REFERENCES

Averchenko, A. (1992). Zapysky Prostodushnoho [The Innocent’s Notes]. Moskva, 365 s. (in Russian)

Vyshnia, Ostap. (2001). Usmishky [The smiles]. Kyiv, 349 s. (in Ukrainian)

Kostenko, L. (2011). Madonna perekhrest [Madonna Crossroads]. Kyiv, 112 s. (in Ukrainian)

Sverstiuk, Ye. (2009). Volodka Sosiura i chervona kalyna [Volodka Sosiura and red viburnum]. [In:] Sverstiuk, Ye. Ne myr, a mech. Lutsk, s. 295–300. (in Ukrainian)

Smolych, Yu. (1986). Tvory [Works]. U 8 tt. Kyiv, t. 7, 702 s. (in Ukrainian)

Khvylovyi, M. (1990). Tvory [Works]. U 2 tt. Kyiv, t. 2, 926 s. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Ямчук, П. (2022). Сміх крізь незримі світу сльози (Остап Вишня у «Щоденниках» і в бутті). Філологічний часопис, (2), 160–168. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268683

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО