Значення і роль спадщини Іштвана Ковтюка в закарпатській мовознавчій науці та угорськомовній освіті

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268684

Ключові слова:

Іштван Ковтюк, викладач, організатор, перекладач, українська лексикографія, угорська лексикографія

Анотація

Іштван Ковтюк – відомий угорський мовознавець, перекладач, лексикограф, автор численних підручників для шкіл з угорською мовою навчання. У статті проаналізовано наукові здобутки І. Ковтюка, його викладацьку, організаторську та перекладацьку діяльність, а також внесок у галузі угорської та української лексикографії. Наголошено на тому, що кілька поколінь угорських школярів Закарпаття мали змогу опановувати рідну угорську мову за підручниками, укладеними Іштваном Ковтюком. Указано на те, що він відіграв важливу роль у реформуванні угорськомовної освіти в школах Закарпаття, мав заслугу в розвитку адитивного підходу в угорськомовній освіті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Єлизавета Барань, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

доктор філософії (мовознавство), доцент, доцент кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Аніко Берегсасі, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

доктор габілітований, професор, завідувач кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Вільмош Газдаг, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

доктор філософії (мовознавство), доцент, доцент кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Bárány, E. & Gazdag, V. (2016). Kótyuk István – anyanyelvünk jeles szakértője. [In:] Hires-László K. (szerk.). Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból 2. Ungvár, pp. 137–152.

Bárányné Komári, E. (2009). Kótyuk István, Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai – Украинские заимствования в ужанском венгерском говоре. Magyar Nyelvőr, 133, pp. 95–101.

Beregszászi, A. (2002). A kárpátaljai magyarság nyelvhasználati sajátosságai a nyelvi tervezés szemszögéből. Kisebbségkutatás, 2, pp. 368–375.

Beregszászi, A., Csernicskó, I. & Orosz, I. (2001). Nyelv, oktatás, politika. Beregszász, 143 p.

Beregszászi, A. & Csernicskó, I. (2007a). A kárpátaljai magyar nyelvjárások és az iskola: elméleti és módszertani kérdések. Acta Beregsasiensis, 1, pp. 44–62.

Beregszászi, A. & Csernicskó, I. (2007b). A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. [In:] Csernicskó, I. & Márku, A. (szerk.). Hiába repülsz te akárhová. Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához. Ungvár, 359 p.

Beregszászi, A. & Hires-László, K. (szerk.) (2014). Meszelt falakon túl. Születésnapi köszöntőkötet Kótyuk István tiszteletére. Beregszász, 174 p.

Beregszászi, A. (2010). Magyar nyelv 10. osztály. Csernyivci, 256 p.

Beregszászi, A. (2011a). An additive approach of the Transcarpathian Hungarian mother-tongue education: possibilities offered by the new curriculum. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка, ХХХІХ, pp. 129–132.

Beregszászi, A. (2011b). A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról. Modern Nyelvoktatás, 1, pp. 32–44.

Beregszászi, A. (2011c). Ideológiák, kutatási eredmények a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban és a hasznosíthatóság gyakorlata. [In:] Nyelvi mítoszok és ideológiák. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. Beregszász, pp. 59–70.

Beregszászi, A. (2011d). Magyar nyelv 11. osztály. Csernyivci, 256 p.

Beregszászi, A. (2012). A lehetetlen lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában. Budapest, 112 p.

Beregszászi, A. (2014). Új témák, változó szemlélet. Az anyanyelvi nevelés új iránya a kárpátaljai magyar középiskolákban. Anyanyelv-pedagógia,1. URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=504 (a kérelem dátuma: 10.08.2022).

Gazdag, V. (2009). Jelentés az ukrán-magyar nyelvhatárról. (Ištvan Kovtûk, Ukrainskie zaimstvovaniâ v užanskom vengerskom govore / Kótyuk István, Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. Nyíregyháza, 2007.) Kisebbségkutatás 18, pp. 476–481.

Kótyuk, I. (1970). Leíró magyar nyelvtani gyakorlatok (szótan és mondattan). Ungvár, 73 p.

Kótyuk, I. (1984). Módszertani utasítások «A magyar irodalmi nyelv fejlődéstörténete» c. tantárgy oktatásához. Az irodalmi norma alakulásának kezdeti szakasza. Uzsgorod, 42 p.

Kótyuk, I. (2005). Magyar nyelv. Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 5. osztálya számára. Csernyivci, 253 p.

Kótyuk, I. (2007a). Magyar nyelv. Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 7. osztálya számára. Csernyivci, 236 p.

Kótyuk, I. (2007b). Mondattani elemzések: segédkönyv a magyar nyelvtan tanulmányozásához. Rákóczi-füzetek 28. Ungvár, 93 p.

Kótyuk, I. (2008). Magyar nyelv. Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 8. osztálya számára. Csernyivci, 256 p.

Magyar nyelv (2005). Kótyuk István és mtsai. Magyar nyelv 5–12. osztály. Tanterv a magyar tannyelvű iskolák számára. Csernyivci, 176 p.

P. Lakatos, I. (2010). Kótyuk István, Украинские заимствования в ужанском венгерском говоре / Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. Magyar Nyelv, 106, pp. 227–233.

Барань, Є. (2015). До 80-річчя Іштвана Ковтюка. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 60, pp. 479–482.

Барань, Є. (2016). Іштван Ковтюк як діалектолог. [У:] Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Зб. наук. праць. Ужгород, 21, с. 29–34.

REFERENCES

Bárány, E. & Gazdag, V. (2016). Kótyuk István – anyanyelvünk jeles szakértője. [In:] Hires-László K. (szerk.). Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból 2. Ungvár, pp. 137–152. (in Hungarian)

Bárányné Komári, E. (2009). Kótyuk István, Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai – Ukrainskie zaimstvovaniya v uzhanskom vengerskom govore [Ukrainian borrowings in the Uzhan Hungarian dialect]. Magyar Nyelvőr, 133, pp. 95–101. (in Hungarian)

Beregszászi, A. (2002). A kárpátaljai magyarság nyelvhasználati sajátosságai a nyelvi tervezés szemszögéből. Kisebbségkutatás, 2, pp. 368–375. (in Hungarian)

Beregszászi, A., Csernicskó, I. & Orosz, I. (2001). Nyelv, oktatás, politika. Beregszász, 143 p. (in Hungarian)

Beregszászi, A. & Csernicskó, I. (2007a). A kárpátaljai magyar nyelvjárások és az iskola: elméleti és módszertani kérdések. Acta Beregsasiensis, 1, pp. 44–62. (in Hungarian)

Beregszászi, A. & Csernicskó, I. (2007b). A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. [In:] Csernicskó, I. & Márku, A. (szerk.). Hiába repülsz te akárhová. Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához. Ungvár, 359 p. (in Hungarian)

Beregszászi, A. & Hires-László, K. (szerk.) (2014). Meszelt falakon túl. Születésnapi köszöntőkötet Kótyuk István tiszteletére. Beregszász, 174 p. (in Hungarian)

Beregszászi, A. (2010). Magyar nyelv 10. osztály. Csernyivci, 256 p. (in Hungarian)

Beregszászi, A. (2011a). An additive approach of the Transcarpathian Hungarian mother-tongue education: possibilities offered by the new curriculum. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Pedahohika, ХХХІХ, pp. 129–132. (in English)

Beregszászi, A. (2011b). A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról. Modern Nyelvoktatás, 1, pp. 32–44. (in Hungarian)

Beregszászi, A. (2011c). Ideológiák, kutatási eredmények a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban és a hasznosíthatóság gyakorlata. [In:] Nyelvi mítoszok és ideológiák. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. Beregszász, pp. 59–70. (in Hungarian)

Beregszászi, A. (2011d). Magyar nyelv 11. osztály. Csernyivci, 256 p. (in Hungarian)

Beregszászi, A. (2012). A lehetetlen lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában. Budapest, 112 p. (in Hungarian)

Beregszászi, A. (2014). Új témák, változó szemlélet. Az anyanyelvi nevelés új iránya a kárpátaljai magyar középiskolákban. Anyanyelv-pedagógia, 1. URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=504 (a kérelem dátuma: 10.08.2022). (in Hungarian)

Gazdag, V. (2009). Jelentés az ukrán-magyar nyelvhatárról. (Ištvan Kovtûk, Ukrainskie zaimstvovaniâ v užanskom vengerskom govore / Kótyuk István, Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. Nyíregyháza, 2007.) Kisebbségkutatás 18, pp. 476–481. (in Hungarian)

Kótyuk, I. (1970). Leíró magyar nyelvtani gyakorlatok (szótan és mondattan). Ungvár, 73 p. (in Hungarian)

Kótyuk, I. (1984). Módszertani utasítások «A magyar irodalmi nyelv fejlődéstörténete» c. tantárgy oktatásához. Az irodalmi norma alakulásának kezdeti szakasza. Uzsgorod, 42 p. (in Hungarian)

Kótyuk, I. (2005). Magyar nyelv. Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 5. osztálya számára. Csernyivci, 253 p. (in Hungarian)

Kótyuk, I. (2007a). Magyar nyelv. Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 7. osztálya számára. Csernyivci, 236 p. (in Hungarian)

Kótyuk, I. (2007b). Mondattani elemzések: segédkönyv a magyar nyelvtan tanulmányozásához. Rákóczi-füzetek 28. Ungvár, 93 p. (in Hungarian)

Kótyuk, I. (2008). Magyar nyelv. Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 8. osztálya számára. Csernyivci, 256 p. (in Hungarian)

Magyar nyelv (2005). Kótyuk István és mtsai. Magyar nyelv 5–12. osztály. Tanterv a magyar tannyelvű iskolák számára. Csernyivci, 176 p. (in Hungarian)

P. Lakatos, I. (2010). Kótyuk István, Ukrainskie zaimstvovaniya v uzhanskom vengerskom govore [Ukrainian borrowings in the Uzhan Hungarian dialect] / Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. Magyar Nyelv, 106, pp. 227–233. (in Hungarian)

Baran, Ye. (2015). Do 80-richchia Ishtvana Kovtiuka [To the 80th birthday of Istvan Kovtiuk]. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 60, pp. 479–482. (in Ukrainian)

Baran, Ye. (2016). Ishtvan Kovtiuk yak dialektoloh [Istvan Kovtiuk as a dialectologist]. [In:] Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva. Zb. nauk. prats. Uzhhorod, 21, s. 29–34. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Барань, Є., Берегсасі, А., & Газдаг, В. (2022). Значення і роль спадщини Іштвана Ковтюка в закарпатській мовознавчій науці та угорськомовній освіті. Філологічний часопис, (2), 169–177. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268684

Номер

Розділ

AD MEMORIAM