Поточний номер

№ 1 (2021)
Опубліковано: 2021-05-31

МОВОЗНАВСТВО

AD MEMORIAM

Переглянути всі випуски

Науковий журнал «Філологічний часопис» є фаховим виданням України, що публікує наукові статті, словникові матеріали, рецензії, присвячені актуальним проблемам слов’янської та романо-германської філології, знайомить науковців з новими здобутками в царині лінгвістики і літературознавства.

Мова публікацій – усі слов’янські, англійська, німецька, угорська.

Мета журналу – оприлюднення та популяризація результатів досліджень у галузі філологічних наук.

Завдання журналу: 1) ознайомлювати наукову громадськість із новітніми досягненнями у сфері лінгвістики і літературознавства; 2) на сторінках журналу порушувати актуальні проблеми сучасної філології; 3) сприяти міжнародному обміну науковою інформацією; 4) забезпечувати високий фаховий рівень публікацій шляхом належного рецензування; 5)  дотримуватися засад академічної етики; 6) популяризувати видання в сучасному науковому просторі, розширювати його індексацію в наукометричних базах даних.

Засновник і видавець: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Журнал виходить із 2011 р. (до 2015 р. – «Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини»

Періодичність видання: двічі на рік (травень, листопад).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21683-1583Р видано 24.11.2015 року.