DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2016.138150

ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯНЬ У ПРОЗІ МАРИНИ ПАВЛЕНКО

Олена Дуденко, Зоя Комарова

Анотація


У статті проаналізовано всі види порівнянь, реалізованих у дискурсі роману М. Павленко «Санта Лучія в кирзових чоботях» (2007). Розглянуто безсполучникові та сполучникові порівняльні конструкції різної структури, використані автором; виділено фразеологізовані порівняння українського та італійського походження. Особливу увагу акцентовано на проблемі розмежування порівняльних зворотів та неповних підрядних порівняльних речень.

Ключові слова: порівняння; порівняльна конструкція; безсполучникові та сполучникові порівняння; Марина Павленко.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранник, Д. Х. Порівняльні конструкції в українській мові // Дослідження з граматики і граматичної стилістики української мови : зб. наук. праць / Д. Х. Баранник. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1980. – С. 6–16.

Вихованець, І. Р. Порівняльний зворот / І. Р. Вихованець // Українська мова. Енциклопедія / редкол. Русанівський В. М., Тараненко О. О. та ін. – К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 467–468.

Довженко, А. Я. Сравнительные конструкции в художественных произведениях М. М. Коцюбинского : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Языки народов СССР (украинский язык)» / А. Я. Довженко. – К., 1969. – 19 с.

Довженко, Г. Я. Неповні підрядні речення і другорядні члени речення, виражені порівняльними конструкціями / Г. Я. Довженко // Українська мова і література в школі. – 1973. – № 6. – С. 31–35.

Кучеренко, І. К. Порівняльні конструкції мови в світлі граматики / І. К. Кучеренко. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 108 с.

Мацько, Л. І. Порівняння / Л. І. Мацько // Українська мова. Енциклопедія / редкол. Русанівський В. М., Тараненко О. О. та ін. – К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 469–470.

Павленко, М. Санта Лучія в кирзових чоботях : повість / передмова Юрія Мушкетика ; післямова Лілії Шитової / Марина Павленко. – Умань : Алмі, 2010. – 132 с.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)