№ 2 (2016)

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

КАГНІТЫЎНЫЯ АСПЕКТЫ СЛОВА Ў ПАЭТЫЧНЫМ ДЫСКУРСЕ PDF (Беларуская)
Вольга Барысенка
НОМІНАЦІЇ ОДЯГУ, УТВОРЕНІ ВІД ВЛАСНИХ НАЗВ, У ГОВІРКАХ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ PDF
Ганна Березовська
ДО ПИТАННЯ ОНОМАСТИЧНОЇ МЕТОНІМІЗАЦІЇ ГЕОГРАФІЧНИХ НОМЕНКЛАТУРНИХ ТЕРМІНІВ В ОЙКОНІМІЇ ЧЕРКАЩИНИ PDF
Ірина Гонца, Ольга Молодичук
ВОКАТИВНА ДОМІНАНТА ПОЛЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
Василь Денисюк
ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯНЬ У ПРОЗІ МАРИНИ ПАВЛЕНКО PDF
Олена Дуденко, Зоя Комарова
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ СЛОВА PDF
Оксана Зелінська
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИКАТИВНОСТІ АД’ЄКТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Інна Коломієць, Валентина Розгон
ЛЕКСИКА СЕЛА СТРИГАНЦІ ЯК ОБ’ЄКТ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ. К. 4 (КОРÓТКИЙ – КРІЧЬИ́ТИ) PDF
Любов Осташ, Роман Осташ
НАМІНАЦЫІ АСОБ У ПОЛАЦКІХ ГРАМАТАХ: СЕМАНТЫКА, СТРУКТУРА, ФУНКЦЫЯНАВАННЕ PDF (Беларуская)
Наталля Паляшчук
АСПЕКТЫ ТРАДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ А. М. СЕЛИЩЕВА PDF (Русский)
Тамара Свиридова
МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ: ВІД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА ДО ДОРОСЛОГО ВІКУ PDF
Тамара Слободинська
СКЛАД НАРОДНИХ НАЗВ РОСЛИН І ТВАРИН У ГОВОРІ БАЧВАНСЬКИХ РУСНАКІВ PDF
Оксана Тимко-Дітко
ТРОПЕЇЗАЦІЯ ВЛАСНИХ НАЗВ У ПОЕЗІЇ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО PDF
Ірина Хлистун

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

«ЖИВИ, ТУРКМЕНІСТАН!» ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ТУРКМЕНІСТАНУ В СПОГАДАХ «ДАР ЕВДОТЕЇ» ДОКІЇ ГУМЕННОЇ PDF
Леонід Козинський
ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В ІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ В ПОВІСТІ ВОЛОДИМИРА ЛЕОНТОВИЧА «ПАНИ І ЛЮДИ» PDF
Тетяна Лопушан
УМАНСЬКІ КОЛЯДКИ ДІВЧИНІ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СЕМІОСФЕРИ PDF
Наталія Сивачук
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ В КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙНОЇ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Оксана Циганок, Олександр Санівський
ТИПОЛОГІЧНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ВПЛИВ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ВЕРГІЛІЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ PDF
Вікторія Черевченко

МЕТОДИКА

ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Марина Голобородько
ГУМАНІЗАЦІЯ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ РІДНОМОВНОЇ ОСВІТИ PDF
Ірина Кучеренко
ГРАМАТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ‒ ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ PDF
Лідія Мамчур
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Катерина Маслюк
МЕТОДИКА ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО PDF
Любов Пархета