DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2017.138765

МАТЕРІАЛИ ДО «СЛОВНИКА ОЙКОНІМІВ УМАНЩИНИ»

Ірина Гонца, Ольга Молодичук

Анотація


У статті проаналізовано гіпотези походження назв населених пунктів історичної Уманщини. Ойконіми досліджуваної території проаналізовано крізь призму синхронії та діахронії в межах семантичних, структурних і лексичних особливостей. За походженням ці назви є семантичними дериватами, мотивованими загальними назвами людей за іменами їх володарів, а також скороченими та повними формами слов’янських композитних антропонімів. Зроблено висновки про особливості функціювання найменувань поселень на різних історичних етапах.

Ключові слова: номінація; ойконім; лексико-семантична група; пропріатив; словотвірна модель.

Повний текст:

PDF