DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138862

ОЗНАЧАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ ЯК СКЛАДОВА ІДІОСТИЛЮ М. ДОЧИНЦЯ (на матеріалі роману «ВІЧНИК»)

Галина Гримашевич

Анотація


У статті проаналізовано функціонування означальних прислівників, зафіксованих у романі М. Дочинця «Вічник», як складову ідіостилю письменника; охарактеризовано їхню семантику та використання зазначених адвербіативів письменником у мові художнього твору з певною стилістичною метою.

Повний текст:

PDF

Посилання


Висоцький А. Функціонально-синтаксичні сфери означальних прислівників в українській літературній мові / Анатолій Висоцький // Українська мова. – 2013. – № 2 (46). – С. 29–37.

Вихованець І. Теоретична морфологія української мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська. – К. : Унів. Вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.

Дочинець М. Вічник. Сповідь на перевалі духу / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – 280 с.

Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посібник / П. С. Дудик. – К. : ВЦ «Академія», 2005. – 368 с. – (Альма-матер).

Мариненко І. Прислівники як елемент ідіостилю Аркадія Любченка / Ірина Мариненко // Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – 2009. – Вип. 86. – С. 87–92.

Переломова О. Мовний аспект ідіостилю Валерія Шевчука / Олена Переломова // Волинь-Житомирщина : Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Вип. 20. – Житомир, 2010. – С. 281–290.

Сучасна українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. – 583 с.