DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138864

СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТАРІЛОЇ ЛЕКСИКИ У ТВОРАХ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО», «РОКСОЛАНА»

Лариса Задояна

Анотація


У статті проаналізовано семантико-стилістичні особливості застарілої лексики, вжитої в історичних романах Павла Загребельного «Диво», «Роксолана». Виписано з творів Павла Загребельного пасивну лексику (історизми, архаїзми), визначено лексико-семантичні групи історизмів та архаїзмів, зокрема історизми: назви на позначення соціального стану людей, місця людини в суспільстві та суспільних взаємовідносин представників різних верств населення минулих часів; назв колишніх військових чинів, адміністративних посад; назв установ і організацій; назв колишніх професій; назв старовинних звичаїв, обрядів, релігійних свят; назв старовинної зброї, амуніцій, військових регалій; назв колишніх знарядь праці; назв чоловічого і жіночого взуття, одягу, головних уборів, прикрас; назв монет, грошових одиниць; назв колишніх одиниць виміру і ваги; назв старовинного посуду; функціонування онімів, пов’язаних з відомими історичними постатями; назв зниклих народів; назв релігійних організацій та їх представників. Архаїзми: лексичні й семантичні. Серед лексичних архаїзмів виокремлено: власне лексичні архаїзми, лексико-словотворчі архаїзми, лексико-фонетичні архаїзми, фонетичні архаїзми та семантичні архаїзми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайдученко Г. М. Застаріла лексика як джерело стилістичного збагачення художньої мови / Г. М. Гайдученко, Л. В. Дубиковська // Актуальні проблеми розбудови національної освіти. – К. – Херсон, 1997. – С. 47–50.

Загребельний П. Диво : [роман] / Павло Загребельний. – К. : Дніпро, 1982. – 632 с.

Загребельний П. Роксолана : [роман] / Загребельний Павло. Твори : у 2-х кн. Кн. 1 : Вознесіння. – Харків : Фоліо, 2003 – 382 с.

Загребельний П. Роксолана : [роман] / Загребельний Павло. Твори : у 2-х кн. Кн. 1 : Вознесіння (закінчення). Кн. 2 : Страсті. – Харків : Фоліо, 2003. – 382 с.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)