DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138868

МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА МІСТІ УМАНІ: СПРОБА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Зоя Комарова

Анотація


У статті здійснено порівняльний аналіз результатів дослідження мовної ситуації в місті Умані Черкаської області із результатами всеукраїнського соціологічного опитування в межах міжнародного проекту INTAS «Мовна політика України: антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші перспективи». Проведений аналіз дав змогу виявити специфічні риси мовної ситуації міста на тлі загального соціолінгвістичного мовного середовища в Україні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 464 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.

Масенко Л. Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз / Лариса Масенко // Мовна політика та мовна ситуація в Україні : Аналіз і рекомендації / за ред. Юліане Бестерс-Дільґер. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 96–131.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.

Українська мова. Енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк та ін. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)