КОМПЕТЕНТНІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ‒ ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МОВНОЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Лідія Мамчур Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • Ірина Кучеренко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138888

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність і значущість розвитку ключових компетентностей особистості в системі загальної освіти в Україні. Схарактеризовано поняття «життєва компетентність», «уміння вчитися», «комунікативна компетентність». З’ясовано сутність комунікативної компетентності як стрижневої в аспекті розвитку мовної особистості учня. Розглянуто комунікативну компетентність, що в науковому просторі постає одночасно як предметна (в аспекті синтезування мовних, мовленнєвих, власне комунікативних, соціокультурних, діяльнісних знань, умінь, навичок, досвіду) і загальнопредметна (вміння спілкуватися). Окреслено шляхи формування комунікативної компетентності учня основної школи.

Біографії авторів

Лідія Мамчур, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор кафедри практичного мовознавства

Ірина Кучеренко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор кафедри практичного мовознавства

Посилання

Біляєв О. М. Лінгводидактика української мови : навч.-метод. посібник / О. М. Біляєв. – К. : Генеза, 2005. – 180 с.

Гез Н. Формирование коммуникативной компетенции как объект исследований / Н. Гез // Иностранные языки в школе. ‒ 1985. – № 4. – С. 17‒23.

Голуб Н. Ситуативний метод на уроках української мови в школі / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 7. – С. 18–23.

Гофрон А. Філософські засади сучасних європейських освітніх тенденцій : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 «Філософія освіти» / А. Гофрон. – К., 2005. – 47 с.

Життєва компетентність особистості : наук.-метод. посібник / за ред. Л. В. Сохонь та ін. – К. : Богдана, 2003. – 530 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Кремень В. Освіта і суспільство в парадигмі синергетичного мислення / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2012. − № 2. − С. 5−11.

Пентилюк М. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей / М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2011. – 256 с.

Сібіль О. Компетентність випускника школи / О. Сібіль // Завуч. – 2004. ‒ № 8 (194). – С. 11‒12.

Словник-довідник з української лінгводидактики / за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Мамчур, Л., & Кучеренко, І. (2018). КОМПЕТЕНТНІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ‒ ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МОВНОЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ. Філологічний часопис, (1). https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138888

Номер

Розділ

МЕТОДИКА