ОДИНИЦІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПОНЯТТЯ

Автор(и)

  • Алла Нікітіна ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138891

Анотація

У статті проаналізовано основні лінгводидактичні поняття педагогічного дискурсу вчителя-словесника. Авторка на основі аналізу науково-методичної літератури й проведеного дослідження систематизувала основні лінгводидактичні поняття педагогічного дискурсу, визначила їх взаємозв’язки та взаємозумовленості. Зокрема, уточнила поняття «педагогічний дискурс учителя-словесника», запропонувала визначення поняття «лінгводидактичний дискурс» та схарактеризувала такі поняття, як мовленнєвий акт, мовленнєвий крок, мовленнєвий цикл, мовленнєва ситуація, мовленнєва подія, мовленнєва стратегія, мовленнєва тактика, мовленнєвий жанр

Біографія автора

Алла Нікітіна, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри української мови

Посилання

Бахтін М. М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках: досвід філософського аналізу / М. М. Бахтін // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття ; за ред. М. Зубрицької. – Л. : Літопис, 1996. – С. 318–322.

Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології : навч. посіб. / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : Академія, 2006. – 248 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : Вид. центр «Академія», 2004. – 344 с.

Габидуллина А. Р. Учебно-педагогический дискурс : монография / Алла Рашатовна Габидуллина. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2009. – 292 с.

Григорьева В. С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагматический и когнитивный аспекты : монография / Валентина Сергеевна Григорьева. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2007. – 288 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://window.edu.ru/resource/733/56733/files/k_Grigoreva.pdf

Ежова Т. В. Педагогический дискурс и его проектирование [Електронний ресурс] / Татьяна Владимирова Ежова // Интернет-журнал «Эйдос». – 2007. – Режим доступу :

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-5.htm

Педагогическое речеведение : словарь-справочник / сост. А. А. Князьков ; под ред. Т. А. Ладыженской, А. К. Михальской. – 2-е изд., испр. и доповн. – М. : Флинта ; Наука, 1998. – 312 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термін. енцикл. / Олена Олександрівна Селіванова. – К. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.

Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : монографія / Катерина Серажим ; за ред. В. Різуна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Київ. нац. ун-т

імені Тараса Шевченка, 2002. – 392 с.

Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Нікітіна, А. (2018). ОДИНИЦІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПОНЯТТЯ. Філологічний часопис, (1). https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138891

Номер

Розділ

МЕТОДИКА