A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOKBAN MEGHONOSODOTT KELETI SZLÁV LEXIKAI ELEMEK HANGTANI ÉS SZEMANTIKAI MODIFIKÁCIÓJÁRÓL

Автор(и)

  • Gazdag Vilmoš Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ; Eötvös Loránd University

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2017.139012

Анотація

Orosz és ukrán lexikai kölcsönzéseket a kárpátaljai magyar nyelvhasználat minden színterén találhatunk. E szavak száma, a használati körüktől függetlenül, összességében több százra tehető. A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek jelentős része már tudományosan is rögzítve lett. Ugyanakkor e szavak alapos nyelvészeti vizsgálatára ezidáig még nem került sor. Így az egyes kölcsönszavak alakváltozataival, vagy az orosz és ukrán nyelvből is átvett párhuzamos kölcsönzésekkel és az ezeket kiváltó okokkal kapcsolatosan szinte semmilyen információval nem rendelkezünk. Jelen tanulmány keretein belül a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek szemantikai és hangtani modifikációit kívánom bemutatni.

Kulcsszavak: Kárpátaljai magyar nyelvjárások; keleti szláv kölcsönök; szemantikai szűkület a jelentésben; szemantikai kiterjesztés a tartalomban; hangzásváltozatok.

 

Vilmoš G. Semantic and phonetic modifications of the East Slavic lexical elements in Transcarpathian Hungarian dialects.

In Transcarpathia bilingualism is a natural phenomenon. Due to the minority position of the local Hungarian people, they are frequently forced to use either surrounding language in everyday communication. The common usage of the Ukrainian or Russian languages can be observed in the mother tongue use by the speakers: they often employ second language elements in the course of mother tongue communication, which soon adapt to the sound system of the Hungarian language, while they become such phenomena that their foreign character can almost never be noticed by the laymen.

A substantial part of the Eastern Slavic lexical elements which naturalized in the Transcarpathian Hungarian dialects have already been recorded scientifically. However, a thorough linguistic examination of these words has not been made yet. Thus, we have almost no information about shape variations of some loanwords, or the parallel borrowings of words from the Russian and Ukrainian languages and the causes of these phenomena.

The present study deals with the semantic modifications of the Eastern Slavic lexical elements which have been strongly rooted in the Hungarian dialects of Transcarpathia. It also gives an overview of the adaptation process of the Eastern Slavic lexical elements in the Hungarian dialects of Transcarpathia. The first part describes the cases of semantic narrowing in meaning, while the other part deals with those aspects which are connected with the semantic broadening in meaning of the words. This study is based on a survey carried out with a sample of 342 individuals. I would like to examine shape variations of Eastern Slavic loanwords which naturalized in the Hungarian dialects of Transcarpathia and the phonetic reasons of the development of these shape variations.

Keywords: Hungarian dialects of Transcarpathia; Eastern Slavic loanwords; semantic narrowing in meaning; semantic broadening in meaning; phonetic variations.

Біографія автора

Gazdag Vilmoš, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ; Eötvös Loránd University

старший викладач кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, аспірант кафедри слов’янського мовознавства Будапештського університету імені Лоранда Етвеша

Посилання

А. Jászó Anna (főszerk.) A magyar nyelv könyve / 2007. Nyolcadik kiadás. Trezor Kiadó, Budapest.

Ablonczy Balázs – Bárdi Nándor 2010: Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövő // Határon túli magyarság a 21. században konferenciasorozat a Sándor-palotában 2006–2008 / Szerkesztette: Bitskey Botond, Köztársasági Elnöki Hivatal.

Bárány Erzsébet 2009: Magyar-ukrán nyelvi kölcsönhatás: hungarizmusok a magyar-ukrán (ruszin) nyelvhatáron (Irodalmi művek alapján) / Budapest. Doktori értekezés. Kézirat.

Benő Attila 2004: A kölcsönszó jelentésvilága. A román-magyar nyelvi érintkezés lexikai-szemantikai kérdései. / Erdélyi Tudományos Füzetek 246. / Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, Kolozsvár

Benő Attila 2008: Kontaktológia. A nyelvi kapcsolatok alapfogalmai / Egyetemi Műhely Kiadó Bolyai Társaság – Kolozsvár.

Beregszászi Anikó-Csernicskó István 2003: A kétnyelvűség típusai a kárpátaljai magyar közösségben // Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba / Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 34–42.

Borbély Edit 2000: Adalék a lexikai kölcsönzés kutatásához // Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. születésnapjára / Ungvári állami egyetem magyar filológiai tanszék hungarológiai központ, Ungvár, 113–119.

Crystal, David 1998: A nyelv enciklopédiája / Osiris, Budapest.

Csernicskó István 1995: A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993) // Kassai Ilona szerk., Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat / MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. 129–145.

Csernicskó István 1998: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) / Budapest: Osiris Kiadó – MTA Kisebbségkutató Műhely

Hadrovics László 1992: Magyar történeti jelentéstan. Rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat / Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth Péter Iván 2015: (Ny)elvi kérdések. 100 könnyed ismeretterjesztő cikk. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 173 / Inter KHT, Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Károly Sándor 1970: Általános és magyar jelentéstan / Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss Jenő 2002: Társadalom és nyelvhasználat Szociolingvisztikai alapfogalmak / Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kótyuk István 2007: = Ковтюк И. Украинские заимствования в ужанском венгерскoм говоре. Под редакцией и с предисловием А. Золтана / Ниредьхаза.

Lanstyák István – Szabómihály Gizella 1997: Magyar nyelvhasználat – iskola Kétnyelvűség / Pozsony: Kalligram 6.

Lanstyák István 2006: Nyelvből nyelvbe Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról / Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.

Lizanec Péter 1970: = Lizanec Petro. Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok (A kárpátontúli ukrán nyelvjárások anyagai alapján). Egyetemi jegyzet. Az USZSZK Felső- és Szakközépoktatásügyi Minisztériuma / Uzshorodi Állami Egyetem. Uzshorod.

Máté Jakab 1997: A 19. századi nyelvtudomány rövid története / Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Minya Károly 2003: Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok türkében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig / Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Pethő József 2006: Jelentéstan. Tankönyv a BA képzés számára / Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza.

Szarka László 2004: Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák / Lucidus Kiadó, Budapest.

Zoltán András 2005: Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok / Budapest.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

Vilmoš, G. (2017). A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOKBAN MEGHONOSODOTT KELETI SZLÁV LEXIKAI ELEMEK HANGTANI ÉS SZEMANTIKAI MODIFIKÁCIÓJÁRÓL. Філологічний часопис, (2). https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2017.139012

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО