№ 2 (2017)

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ (20-ті РОКИ ХХ ст.) PDF
Валентина Авраменко
A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOKBAN MEGHONOSODOTT KELETI SZLÁV LEXIKAI ELEMEK HANGTANI ÉS SZEMANTIKAI MODIFIKÁCIÓJÁRÓL PDF (Magyar)
Gazdag Vilmoš
МАТЕРІАЛИ ДО «СЛОВНИКА ОЙКОНІМІВ УМАНЩИНИ» PDF
Ірина Гонца, Валентина Розгон
СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ГОЛОВНОГО КОМПОНЕНТА ОДНОСКЛАДНИХ ПРИСЛІВНИКОВИХ РЕЧЕНЬ У МАЛІЙ ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС PDF
Інна Гороф’янюк, Наталія Харкава
КЕРУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ PDF
Ніна Грозян
ГЕОГРАФІЧНА ЛЕКСИКА У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ КОЗАЧЕНКА (ЗА ПОВІСТЮ «ЦІНА ЖИТТЯ») PDF
Тетяна Громко
НАГОЛОШУВАННЯ ПОХІДНИХ СЛОВОФОРМ ІМЕННИКА ТА ПРИКМЕТНИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVII – XVIII ст. (на матеріалі творів Климентія Зіновієва) PDF
Ігор Даценко
СПЕЦИФІКА СЛОВОТВІРНОЇ МОРФОНОЛОГІЇ НОВИХ ДЕВЕРБАТИВІВ PDF
Інна Демешко
ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТОПИСНОМУ ДИСКУРСІ ХVІІ–ХVІІІ ст. PDF
Василь Денисюк
ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯНЬ У ПРОЗІ ЛЮКО ДАШВАР PDF
Олена Дуденко, Тетяна Жила
ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ ПОЕТИЧНИХ РОЗДІЛІВ ЗБІРКИ СТЕПАНА ПАВЛЕНКА «ВІЧНІСТЬ ТАКА КОРОТКА» PDF
Лариса Задояна
МОВНІ ЗАСОБИ ЗМАЛЮВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ PDF
Оксана Зелінська
НАДВІРНЯНЩИНА НА КАРТАХ АТЛАСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Леся Кисляк
СИМВОЛІЗМ КОМПОНЕНТА ЦВЯХ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК PDF
Наталія Коваленко
ЗВ’ЯЗАНІ ФОРМИ НАЗИВНОГО, ЗНАХІДНОГО ТА КЛИЧНОГО ВІДМІНКІВ МНОЖИНИ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
Світлана Ковтюх
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОСМИСЛОВОГО АНАЛІЗУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Інна Коломієць
ФОНОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОРЕНЕВИХ МОРФЕМ У НЕПОХІДНИХ ІМЕННИКАХ PDF
Зоя Комарова
ЛЕКСИКА СЕЛА СТРИГАНЦІ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ. З. 2 (ЗААНТЕБЕЛЮВÁТИ – ЗАВУЗКИ́Й) PDF
Любов Осташ, Роман Осташ
ЖАНРАВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ВЫРАКАЎ PDF (Беларуская)
Наталля Паляшчук
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК УКРАИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. Г. КОРОЛЕНКО (ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) PDF (Русский)
Татьяна Полякова
ПРОБЛЕМА КОДИФІКАЦІЇ МОВНИХ ОДИНИЦЬ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА PDF
Світлана Січкар, Ірина Денисюк
ПРОДУКТИВНІ СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛЕНГУ PDF
Вікторія Снідевич
«СЛОВНИК СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРОК» ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НОМІНАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СХІДНОПОДІЛЬСЬКОМУ АРЕАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Тетяна Тищенко

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ВПЛИВ ІВАНА ЯКОВИЧА ФРАНКА НА ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ОЛЕКСАНДЕРА ДЕ PDF
Наталя Зарудняк
ОБРАЗ І СЛОВО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНСЬКОМУ ВИШИВКАРСТВІ PDF
Наталія Мамчур
КОГНІТИВНИЙ ПРОСТІР ОБРАЗУ ДОН ЖУАНА У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Юрій Ревук
«СЕРЦЕ» ЯК НАСКРІЗНИЙ АРХЕТИП УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Т. ШЕВЧЕНКА PDF
Олександр Санівський, Оксана Циганок
СЕМАНТИКА ОБРАЗІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ PDF
Наталія Сивачук
УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕЛІГЕНТ І ОПІР ТОТАЛІТАРИЗМУ (академік С. Єфремов у «Щоденнику» та стенограмах процесу СВУ) PDF
Павло Ямчук

МЕТОДИКА

ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ БАЖАНА НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ PDF
Любов Пархета