DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2017.139020

НАГОЛОШУВАННЯ ПОХІДНИХ СЛОВОФОРМ ІМЕННИКА ТА ПРИКМЕТНИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVII – XVIII ст. (на матеріалі творів Климентія Зіновієва)

Ігор Даценко

Анотація


Стаття присвячена визначенню акцентуаційної характеристики іменникових та прикметникових словотвірних суфіксальних морфем української мови кінця XVII – початку XVIII ст. Матеріалом для дослідження стали акцентуйовані похідні словоформи, що вживаються у творах староукраїнського письменника Климентія Зіновієва. На основі наявного матеріалу визначено маркування кожної суфіксальної морфеми та проаналізовано зумовлене цим маркуванням місце наголосу словоформи. Розглянуто також складні випадки, коли одна морфема мала одночасно кілька акцентних маркувань.

Ключові слова: акцентуація; акцентна система староукраїнської мови; акцентне маркування; базовий компонент; базове правило; морфема; похідні словоформи. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Дыбо В. А. Славянская акцентология: Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. Москва: Наука, 1981. 272 с.

Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. Москва: Наука, 1985. 432 с.

Зіновіїв К. Вірші. Приповісті посполиті / підг. тексту І. П. Чепіги; вст. стаття В. П. Колосової та І. П. Чепіги; іст.-літ. коментар В. П. Колосової. Київ: Наук. думка, 1971. 392 с.

Иллич-Свитыч В. М. Именная акцентуация в балтийском и славянском. Москва: Изд-во АН СССР, 1963. 180 с.

Stang C. Slavonic accentuation. Oslo: Universitetsforlaget, 1957. 192 р.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)