DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2017.139048

ФОНОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОРЕНЕВИХ МОРФЕМ У НЕПОХІДНИХ ІМЕННИКАХ

Зоя Комарова

Анотація


У статті описано різноманітні типи кореневих морфем із погляду їх фонемної (фонологічної) організації в іменниках із непохідною основою. З’ясовано, що кількість фонемних структур у мові обмежена. Найбільшою актуалізацією відзначаються кореневі побудови, до складу яких входять три, чотири і п’ять фонем. Дво-, семи- та восьмифонемні структури в морфологічній системі української мови є малопродуктивними. Шестифонемні моделі з погляду набору компонентів досить різноманітні, але за їх зразками в мові побудована невелика кількість слів.

Особливу увагу акцентовано на описі плану вираження кореневих морфем.

Ключові слова: фонемна (фонологічна) структура морфеми; коренева морфема; голосна фонема; м’яка приголосна фонема; тверда приголосна фонема; план вираження морфеми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Клименко Н. Ф. Фонемна структура морфеми // Українська мова: енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. Київ: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. С. 699–700.

Комарова З. Структурна організація та особливості фонемної репрезентації українських суфіксів // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: зб. наук. праць. Вип. 2 / гол. ред. Л. М. Полюга. Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. С. 110–114.

Комарова З. Структурна організація та особливості фонемної репрезентації українських префіксів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. Вип. 16 / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ «Фірма Планер», 2012. С. 67–70.

Перебийніс В. С. Повторюваність фонем і структура слова в сучасній українській мові // Статичні та структурні лінгвістичні моделі. Київ: Наук. думка, 1966. 160 с.

Трубецкой Н. С. Некоторые соображения относительно морфонологии // Пражский лингвистический кружок. Москва, 1967. С. 115–119.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)