DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2017.139064

ПРОБЛЕМА КОДИФІКАЦІЇ МОВНИХ ОДИНИЦЬ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Світлана Січкар, Ірина Денисюк

Анотація


У статті досліджено лексикографічну інтерпретацію Шевченкових поетичних текстів. На прикладі «Малорусько-німецкого словаря» Є. Желехівського та С. Недільського, «Словаря української мови» Б. Грінченка, «Словника української мови» (в 11-ти томах) та мовних фактів із Шевченкового ідіолекту висвітлено роль мовотворчості поета у процесі нормалізації лексико-семантичної системи української мови, з’ясовано семантико-стилістичне навантаження вживаних письменником слів, констатовано динамічність лексичних норм української літературної мови.

Ключові слова: лексикографічна інтерпретація; лексикографічна традиція; стильова належність; емоційно-експресивне забарвлення; спеціалізація значення; походження; активність уживання; стилістично маркована лексика; стилістична позначка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Желехівський Є. Лист до М. Бучинського від 30 червня 1869 р. // ЦНБЛ. Ф. «БУЧ. – 62». Тека № 2.

Желехівський Є. Лист до М. Драгоманова від 17 жовтня 1872 р. // Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці: у 2 т. Т. 2. Київ, 1970. С. 152–288.

Желехівський Є., Недільський С. Малорусько-німецький словник: [в 2-х т.]. Т. 1–2. Львів, 1886.

Словарь української мови: [в 4-х т.]. Т. 1–4 / упорядкував, з додатком власного матеріялу Б. Грінченко. Київ, 1907–1909.

Словник мови Шевченка: [в 2-х т.] Т. 1–2 / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; редкол. В. С. Ващенко (відповід. ред.) та ін. – Київ: Наук. думка, 1964.

Словник української мови: [в 11-ти т.] Т. 1–11 / [ред. кол. : І. К. Білодід (гол.) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ: Наук. думка, 1970–1980.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)