DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2017.139102

ПРОДУКТИВНІ СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛЕНГУ

Вікторія Снідевич

Анотація


У статті проаналізовано продуктивні способи творення сленгізмів, подано класифікацію похідних слів з урахуванням їхньої словотвірної структури та словотвірного значення. Докладно описано способи словотворення, за допомогою яких реалізуються специфічні номінативні властивості мови, наведено приклади найпоширеніших словотвірних моделей. Наведено приклади компресії слова за допомогою складового скорочення: усічення слів (афереза, синкопа, апокопа), ініціальні абревіатури та телескопія. Показано, що найтиповішою рисою англомовного сленгу є перетворення низки повнозначних слів у напівафікси.

Ключові слова: метафора; метонімія; конверсія; афіксальні способи словотвору; евфемізми. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Англо-русский толковый словарь американського разговорного языка / составитель R. M. Harmon ; перевод под ред. Ельдырина К. Л., Харина Л. А. Москва: Видар, 1999. 416 с.

Баранцев К. Т. Англо-український фразеологічний словник. Київ: Знання, 2005. 1056 с.

Mатюшенков В. С. Dictionary of Slang in North America, Great Britain and Australia. Словарь английского сленга. Особенности употребления сленга в Северной Америке, Великобритании и Австралии. Москва: Флинта: Наука, 2002. 176 с.

Судзиловский Г. А. Сленг – что это такое? Английская просторечная военная лексика. Москва: Воениздат, 1973. 182 с.

Торн Т. Словарь современного сленга // Dictionary of Modern Slang. Москва: Вече Персей, 1996. 592 с.

Эйто Дж. Словарь новых слов английского языка // The Longman Register of new words. Москва: Русский язык, 1990. 434 с.

Robert L. Chapman. Dictionary of American Slang. USA: New York: Harper Collins Publishers, 1995. 617 p.

Sharman Elizabeth. Across Cultures. Longman, 2004. 160 p.

Spears R. A. NTC’s Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions. New York: McGraw Hill, 2000. 3rd ed. 560 p.