DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2019.169354

ФУНКЦІЮВАННЯ ПРИЧИНОВИХ СПОЛУЧНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ

Галина Весельська

Анотація


Статтю присвячено дослідженню функційних параметрів найуживаніших причинових сполучників у сучасній українській літературній мові (на матеріалі періодичного видання «Країна» (2016–2018), зокрема увагу зосереджено на актуалізованих та стилістично нейтральних сполучникових засобах, що відбивають національні традиції в їхньому використанні; запропоновано кількісний склад сполучників для експлікації причинових семантико-синтаксичних відношень між головною та залежною предикативними частинами в складнопідрядному реченні; установлено причини розширення функційно-стилістичних і стильових параметрів деяких сполучників для вираження причинової семантики та обмеження кола використання інших в українській періодиці початку ХХІ століття; окреслено перспективу подальших наукових пошуків у дослідженні функційно-стильових і стилістичних параметрів сполучників інших семантичних груп сурядності й підрядності в сучасній українській літературній мові.

Ключові слова


сполучник; підрядний сполучник; причиновий сполучник; складне речення; функційна особливість; семантико-синтаксична функція

Повний текст:

PDF

Посилання


Вихованець, І. Р., Городенська, К. Г., Загнітко, А. П. і Соколова, С. О. (2017). Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія. Київ, 752 с.

Городенська, К. Г. (2007). Граматичний словник української мови. Київ ; Херсон, 340 с.

Городенська, К. Г. (2010). Сполучники української літературної мови. Київ, 208 с.

Косарєва, М. М. (2007). Функціонально-стильова транспозиція причинових сполучників в українській мові початку ХХІ століття. [У:] Теоретична і дидактична філологія. Зб. наук. праць. Київ, с. 173–179.

Колібаба, Л. М. (2017). Актуалізовані сполучники української мови в текстах різних національних стилів. [У:] Українська мова, № 2 (62), с. 49–61.

Ковтун, О. В. (2015). Експлікація темпоральних семантико-синтаксичних відношень сполучними комплексами в сучасній українській літературній мові. [У:] Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. Донецьк, № 1–2, с. 125–132.