№ 1 (2019)

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

ФУНКЦІЮВАННЯ ПРИЧИНОВИХ СПОЛУЧНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ PDF
Галина Весельська
ДІАЛЕКТНІ ТЕКСТИ СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ PDF
Галина Гримашевич
КОНФЛІКТИ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Дяченко
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ АФОРИЗМУ PDF (Беларуская)
Євген Іванов
АКСІОЛОГІЧНА МАРКОВАНІСТЬ СУЧАСНОЇ МАСМЕДІЙНОЇ МЕТАФОРИ PDF
Олена Ільченко
ОРНІТОНІМ ІНДИК ЯК КОМПОНЕНТ ФРАЗЕМ ДІАЛЕКТНОГО МОВЛЕННЯ PDF
Наталія Коваленко
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СЛОВОФОРМ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА В ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ І. ФРАНКА PDF
Світлана Ковтюх
ЧИТАЦЬКА СТРАТЕГІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ДРАМАТУРГІЙНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Валерія Корольова
ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАОСНОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ РИБАЛЬСЬКІЙ ЛЕКСИЦІ PDF
Роман Міняйло
ЛЕКСИКА СЕЛА СТРИГАНЦІ ЯК ОБ’ЄКТ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ З. 6 (ЗАПÁС – ЗАПХА́ТИСІ) PDF
Любов Осташ, Роман Осташ
СКЛАДЕНІ ІМЕННІ ПРИСУДКИ У СТАРОБІЛОРУСЬКІЙ МОВІ: РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІМЕННОЇ ЧАСТИНИ PDF (Беларуская)
Наталя Поліщук
АСОЦІАТИВНА Й МЕТОНІМІЧНА МОТИВАЦІЯ В ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКАРПАТСЬКОГО ДІАЛЕКТУ: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Савчук
РЕАЛІЗАЦІЯ ЖАНРУ НОВИН У РУКОПИСНИХ ГАЗЕТАХ ЄНДЖЕЯ КІТОВІЧА 1771–1776 РОКІВ PDF (Polski)
Дорота Суска
НІМЕЦЬКІ КРИЛАТІ ВИСЛОВИ В СУЧАСНІЙ БІЛОРУСЬКІЙ МОВІ (КІЛЬКІСТЬ І ПОХОДЖЕННЯ) PDF (Deutsch)
Альбіна Теплякова
МОВНА ПОВЕДІНКА СТУДЕНТІВ НА ТЛІ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ ЖИТОМИРЩИНИ PDF
Валентина Титаренко
КВАНТИТАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЕРГОНІМІЇ PDF
Михайло Торчинський
ВІДОБРАЖЕННЯ ТВЕРДОСТІ/М’ЯКОСТІ Р У ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТКАХ XIV – XV ст. PDF
Інна Царалунга
ТИПОВІ ГРАМАТИЧНІ ПОМИЛКИ В МОВЛЕННІ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ PDF
Людмила Шитик
ПРОБЛЕМА ЧАСТИНОМОВНОГО (НЕ)РОЗРІЗНЕННЯ: ПРИСЛІВНИК ЧИ КОНСТРУКЦІЯ «ПРИЙМЕННИК + ІМЕННИК»? PDF
Тетяна Ястремська
НЕОСОБОВІ ІМЕНА ТА ІМЕНА-ПРІЗВИСЬКА ЯК ЛЕКСИЧНА БАЗА ПРІЗВИЩЕВИХ НАЗВ ЖИТОМИРЩИНИ ХVІ–ХVІІ ст. PDF
Леся Ящук

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

СВІТОГЛЯДНІ Й МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ОБРАЗНИХ СИСТЕМАХ РОМАНУ «ВИЗВОЛЕННЯ» ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА PDF
Павло Ямчук

РЕЦЕНЗІЇ

ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ФОРМАТ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ДІАЛЕКТИЗМІВ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ PDF
Галина Гримашевич
«ІСТОРИЧНИЙ СЛОВНИК БІЛОРУСЬКОЇ МОВИ» – ДОСЯГНЕННЯ БІЛОРУСЬКОЇ І СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ PDF (Беларуская)
Тамара Трофимович