DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2019.169356

ДІАЛЕКТНІ ТЕКСТИ СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Галина Гримашевич

Анотація


У статті на матеріалі опублікованих діалектних текстів (підготували до друку В. Мойсієнко та Г. Гримашевич) із середньополіських говірок проаналізовано діалектні фонетичні особливості зазначеного ареалу крізь призму мовного світобачення та культури поліщуків ХХ ст., закарбованих у зв’язному мовленні. Репертуар текстів та їхнє тематичне наповнення дали змогу простежити стан збереження середньополіських діалектних фонетичних рис у мовленні представників старшого покоління. Насамперед відзначено збереження діалектних, здебільшого архаїчних рис у царині вокалізму, рідше – консонантизму (функціонування голосних [ô], [ê] неоднорідної артикуляції в нових закритих складах; наявність звука [ê] на місці давнього ѣ як у відкритому, так і закритому складах; наявність [иі], [і] та [іи] й значне пом’якшення приголосних перед [е] у північних районах Житомирської області, переважно тих, що межують із територією Білорусі; ствердіння [р], а також [т] у формі інфінітива та [с], [ц] у постфіксі дієслова та в інших формах слів тощо).

Ключові слова


діалектний текст; діалектні особливості; середньополіські діалекти; фонетичні особливості; система вокалізму; система консонантизму

Повний текст:

PDF

Посилання


Бевзенко, С. П. (1980). Українська діалектологія. Київ, 248 с.

Бігусяк, М. В. (2015). Тексти як джерело дослідження говірок Івано-Франківщини: історіографія та перспективи розвитку. [У:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, с. 17–29.

Гриценко, П. Ю. (2000). Текст як простір вияву діалектних явищ. [У:] Збірник лінгвістичних праць: до 60-річчя проф. О. А. Колесникова. Ізмаїл, с. 9–15.

Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій (2015). П. Ю. Гриценко (ред.). Київ, 504 с.

Колесников, А. О. (2015). Діалектні тексти як джерело інформації про ґенезу і динаміку українських південнобессарабських говірок. [У:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, с. 200–217.

Мартинова, Г. І. (2012). Вступ. Говірки Західної Полтавщини: до проблеми класифікації. [У:] Говірки Західної Полтавщини. Збірник діалектних текстів. Черкаси, с. 3–12.

Мартинова, Г. І. (2015). Діалектний текст як підґрунтя класифікації говірок. [У:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, с. 288–299.

Матвіяс, І. Г. (1990). Українська мова і її говори. Київ, 168 с.

Мойсієнко, В. М. (2006). Фонетична система українських поліських говорів у ХVІ–ХVІІ ст. Житомир, 448 с.

Никончук, М. В. (2012). Правобережнополіські говірки в лінгвогеографічному висвітленні. Житомир, 316 с.

Поістогова, М. В. (2015). Діалектний текст як джерело вивчення мотивів номінації. [У:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, с. 312–317.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)