DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2019.169372

СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СЛОВОФОРМ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА В ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ І. ФРАНКА

Світлана Ковтюх

Анотація


У статті досліджено граматичні особливості та семантико-стилістичні функції словоформ кличного відмінка іменників у канві 12 п’єс і 3 незакінчених драматичних творів І. Франка. Зокрема, вказано на збіг, суголосність морфологічного вираження грамем вокатива в розгляданій літературній спадщині письменника з чинними нормами Українського правопису, засвідчено випадки творчого використання апеляційних граматичних ресурсів з метою характеристики образів-персонажів, нових векторів розгортання семантики лексем.

Ключові слова


словоформа; грамема; кличний відмінок; вокатив; сфера апеляції; драматичні твори

Повний текст:

PDF

Посилання


Бевзенко, С. П. (1960). Історична морфологія української мови (нариси із словозміни та словотвору). Ужгород, 416 с.

Вихованець, І. Р. і Городенська, К. Г. (2004). Теоретична морфологія української мови. І. Р. Вихованець (ред.). Київ, 400 с.

Ковтюх, С. Л. (2006). Елементарні парадигматичні класи іменників І відміни мішаної групи в українській мові. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Зб. наук. праць. Херсон, вип. ІІІ, с. 38–45.

Ковтюх, С. Л. і Кашталян, О. М. (2012). Словозмінна парадигматика українських прізвищ. С. Л. Ковтюх (ред.). Кіровоград, 258 с.

Скаб, М. C. (2002). Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика). Автореф. дис. … д-ра філол. наук. 10.02.01 «Українська мова». Київ, 28 с.

Скаб, М. C. (2010). Загальнонаціональне, регіональне та індивідуальне у зверненій мові Івана Франка. Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 p.). Львів, т. 2, с. 29–39.

Тараненко, О. О. (2003). Словозміна української мови. Nyíregyháza, 199 с.

Український правопис (1994). 4-е вид., випр. й доп. Київ, 240 с.

Український правопис: проєкт найновішої редакції (1999). Київ, 340 с.

Шерех, Ю. (1951). Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен, 402 с.